Skip to content The Open University

Faculty of Social Sciences

Jobs in the Faculty of Social Sciences

Staff Tutor - Faculty of Social Sciences - The Open University (Wales)

Based in Cardiff

Tiwtor Staff - Y Gyfadran Gwyddorau Cymdeithasol - Y Brifysgol Agored (Cymru)
Lleolir yng Nghaerdydd
As an academic member of both the Faculty of Social Sciences and The Open University in Wales, you will provide the link between the Faculty at Milton Keynes and its students and tutors by working with them in Wales, and with the Social Sciences Student Support Teams. You will have a key role in keeping the OU in the forefront of supported distance higher education, particularly in designing and facilitating effective teaching of the Faculty's modules, qualifications and programmes. You will be responsible for the selection, monitoring and staff development of part-time Associate Lecturers, who teach modules in Economics, Geography and Environment, Politics and International Studies, Sociology and Social Policy and Criminology. You will work with the wider team at the Open University in Wales to implement the University's strategic plan for Wales and contribute to externally-facing activities relevant to your discipline and the Faculty of Social Sciences.

You will hold, as a minimum requirement, a good honours degree in Criminology, Economics or Sociology and will have relevant teaching experience.

Closing date: Noon Thursday 16 October 2014.

Interview date: Interviews will be held early November 2014 at the office of The Open University in Cardiff.

We promote diversity in employment and welcome applications from all sections of the community.
Fel aelod academaidd o'r Gyfadran Gwyddorau Cymdeithasol a'r Brifysgol Agored yng Nghymru, byddwch yn darparu'r cyswllt rhwng y Gyfadran yn Milton Keynes a'i myfyrwyr a thiwtoriaid drwy weithio gyda hwy yng Nghymru, a chyda Timau Cymorth Fyfyrwyr y Gwyddorau Cymdeithasol. Bydd gennych rôl allweddol i gadw'r Brifysgol Agored ar flaen y gad o ran addysg uwch dysgu o bell, yn enwedig o ran llunio a hwyluso addysgu modiwlau, cymwysterau a rhaglenni'r Gyfadran yn effeithiol. Byddwch yn gyfrifol am ddethol, monitro a datblygu Darlithwyr Cyswllt rhan amser, sy'n addysgu modiwlau mewn Economeg, Daearyddiaeth a'r Amgylchedd, Gwleidyddiaeth ac Astudiaethau Rhyngwladol, Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol a Throseddeg. Byddwch yn gweithio gyda'r tîm ehangach yn y Brifysgol Agored yng Nghymru er mwyn rhoi cynllun strategol y Brifysgol ar gyfer Cymru ar waith, a chyfrannu at weithgareddau allanol sy'n berthnasol i'ch disgyblaeth ac i Gyfadran y Gwyddorau Cymdeithasol.

Byddwch yn meddu ar radd anrhydedd dda, o leiaf, mewn Troseddeg, Economeg neu Gymdeithaseg a bydd gennych brofiad addysgu perthnasol.

Dyddiad cau: Hanner dydd, ddydd Iau 16 Hydref 2014.

Dyddiad y cyfweliad: Cynhelir y cyfweliadau ar ddechrau mis Tachwedd 2014 yn swyddfa'r Brifysgol Agored yng Nghaerdydd.

Rydym yn hyrwyddo amrywiaeth mewn cyflogaeth ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

Read full details
 
Salary

£38,511 - £54,841 p.a.

Reference

10606