Hronologija događaja na Sajmištu od 1945. do danas

Posle 2000.

12. jul, 2002

Direktor Muzeja žrtava genocida Milan Bulajić predao je Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda predlog uređenja Starog sajmišta “u skladu sa detaljnim urbanističkim planom usvojenim 1992. godine”.

Prema ovom predlogu, na Sajmištu bi bio smešten Muzej žrtava genocida, po uzoru na muzeje koje su "Jevrejske organizacije" širom sveta podigle žrtvama Holokausta. Bulajićev predlog nije realizovan.

Zanimljivo je da se u tom predlogu Sajmište opisuje kao "Nacistički logor smrti za Jevreje, zatim Srbe, na podrucju NDH". Kao i u većini Bulajićevih knjiga, potencira se činjenica da je Sajmište formalno bilo na teritoriji NDH. Time se istorija ovog logora povezuje sa stradanjem Srba pod ustaškim režimom, a Sajmište promovise kao adekvatno mesto za komemoraciju srpskog mučenistva u NDH.

5.-19. april, 2006.

U Narodnom muzeju u Beogradu održana trodnevna manifestacija pod nazivom "Staro Beogradsko sajmište 3+1: Sajmište, stratište, utočište". Darko Tatić, sin arhitekte Rajka Tatića koji je, zajedno sa Milivojem Tričkovićem i Đorđem Lukićem 1937. godine projektovao Beogradsko sajmište, uputio je apel da se Staro sajmište obnovi i da mu se vrati izgled od pre 1941. godine.

3. novembar, 2007.

Planirani koncert britanske grupe Košin (Kosheen), koji je trebalo da bude održan u nekadašnjem Spasićevom paviljonu, gde se od 1998. nalazi klub "Posejdon”, otkazan je nakon što su proteste uputili predstavnici Opštine Novi Beograd, Skupštine opštine grada Beograda, ali i nekih jevrejskih institucija iz inostranstva, među kojima je bio i Centar Simon Vizental. Zanimljivo je da ovo nije bio ni prvi, a ni poslednji slučaj da se u ovom paviljonu, u kome je za vreme okupacije bila logorska bolnica, održava manifestacija te vrste. Otkazivanje nastupa grupe Košin izazvalo je veliku medijsku paznju, te se, tim povodom, ratna istorija Starog sajmišta našla u žiži intersovanja šire javnosti.

U polemikama koje su potom usledile, uglavnom su navođeni netačni podaci kako o istoriji logora na Sajmištu i njegovom karakteru, tako i o broju žrtava koje su u njemu stradale.

25. januar, 2008.

U saopštenju objavljenom na sajtu Opštine Novi Beograd, ozvaničena je odluka da će na prostoru nekadašnjeg logora Sajmište biti izgrađen "Muzej holokausta". U saopštenju je citiran tadašnji predsednik opštine Željko Ožegović koji je naveo sledeće:

"Nedavno smo u gradu imali sastanak na kome su bili v.d. gradonačelnika Zoran Alimpić, pomoćnik gradonačelnika Gorica Mojović, gradski arhiteka Bobić i drugi i na kome je rešeno da se što pre, prvo pristupi renoviranju centralne kule, a kasnije i ostalih paviljona. Bilo je u javnosti i najava da će tu biti Muzej tolerancije, ali se od toga odustalo i Staro sajmište će biti Muzej holokausta. Nadam se će se to uskoro ostvariti jer to zaslužuju žrtve koje su stradale. Mi kao zemlja moramo da vodimo računa o tome i da dostojno obeležavamo i druge značajne datume vezane za borbu protiv fašizma."

Ovo je prva zvanična inicijativa vezana za uređenje Sajmišta koja Holokaust uzima za centralni objekat sećanja. Detalji o ovoj ovom projektu još uvek nisu obelodanjeni.

3.-24. april, 2008

U Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu održana serija izložbi i radionica posvećena Sajmištu pod nazivom "Staro sajmište kao jezgro Novog Beograda".

Izložba je uglavnom bila fokusirana na predratnu istoriju Sajmišta i na njegovo buduće uređenje, s akcentom na “privredni potencijal” ovog prostora. Pa ipak, jedan od zaključaka ove izložbe bio je da okosnicu budućeg uređenja Sajmišta treba da predstavlja “isključivo memorijalni muzej sa usklađenim kompatibilnim sadržajima okolnih objekata”.

U okviru ove manifestacije prikazani su predlozi rešenja za buduće uređenje Sajmišta koje su osmislili studenti arhitekture Beogradskog univerziteta. Većina projekata podrazumevala je mešavinu komercijalnih, memorijalnih i kulturnih sadrzaja.

Neka od idejnih rešenja uređenja Starog sajmišta prikazana na izložbi

24. i 25. januar, 2009

RTV B92 emitovala je dokumentarni film iz dva dela Sajmište, istorija jednog logora. Prvi deo filma govori o dva logora za Jevreje u Beogradu (Sajmište i Topovske šupe) i o holokaustu koji su Jevreji doživeli za vreme Drugog svetskog rata u Srbiji. Drugi deo filma govori o logoru na Sajmištu posle ubijanja Jevereja, kada je Sajmište pretvoreno u Anhaltelager, prihvatni logor za politicke zatvorenike, zarobljene partizane i prinudne radnike.

Autori filma su Boban Jevtic (scenario) i Marko Popovic i Srdan Mitrovic (režija)

Filmove možete pogledati, u celini, i na ovom sajtu:

Prvi deo: Judenlager Semlin 1941-1942

Drugi deo: Anhaltelager Semlin 1942-1944