Lauren o Gaernarfon

Rhoddodd y Brifysgol Agored yr hyblygrwydd i Lauren helpu ei rhieni ar y fferm a gwireddu ei breuddwyd o ddilyn gyrfa fel athrawes Saesneg.

Llwyddodd y cymorth a dderbyniodd gan y Brifysgol Agored iddi gyflawni ei nodau.

Mark o Landysul

Roedd Mark yn gweithio mewn bar wrth astudio yn y Brifysgol Agored er mwyn cyllido ei radd. Nawr mae'n cychwyn ei swydd gyntaf yn y diwydiant TG, ac mae’n gobeithio y bydd hyn yn gychwyn ar yrfa newydd iddo.

Enillodd Mark Wobr Syr John Daniels am y sgôr gorau mewn Cyfrifiadura a TG yn y seremoni raddio yng Nghaerdydd eleni.


Dr John Evans o Rhydaman

Yn 1970, roedd Dr John Evans ddwy filltir dan ddaear ym Mhwll Glo Cwmgwili, Sir Gaerfyrddin pan ddaeth ar draws hysbyseb y Brifysgol Agored mewn cylchgrawn i'r glowyr.

Rhwygodd yr hysbyseb o'r cylchgrawn, aeth ag ef gartref a gwneud cais ar gyfer y Brifysgol Agored ar unwaith, gan ddod yn un o'r myfyrwyr cyntaf yng Nghymru i ymuno â'r brifysgol.

Ahmed o Gaerdydd

Gadawodd Ahmed, o Gaerdydd, yr ysgol heb lawer o gymwysterau. Fodd bynnag, gwyddai ei fod â'r gallu i gyflawni mwy, felly cofrestrodd ar gyfer un o'n modiwlau Mynediad.

Roedd astudio gyda'r Brifysgol Agored yn golygu bod modd iddo gydbwyso bywyd teuluol a'i swydd gyda'r GIG law yn llaw a'i astudiaethau.


Ashleigh o Abertawe

Aeth Ashleigh i mewn i waith yn syth ar ôl gadael y coleg. Penderfynodd ei bod am gychwyn gradd, ond nid oedd eisiau rhoi'r gorau i'w swydd.

Roedd hyblygrwydd y Brifysgol Agored yn golygu ei bod yn gallu aros mewn gwaith ac ennill profiad gwerthfawr wrth astudio at ei gradd.

Charlotte o Dreorci

Mae gan Charlotte raddau TGAU gwych, ond ar ôl cael ei bwlio'n ddifrïol gan fyfyrwyr ac athrawon gadawodd yr ysgol heb gymwysterau Lefel Uwch.

Rhoddodd y Brifysgol Agored yr hyder i Charlotte astudio eto. Bellach, mae hi wedi sefydlu ei chwmni ei hun fel siaradwr gwrth-fwlio ryngwladol.

Os ydych wedi eich ysbrydoli gan straeon rhyfeddol ein myfyrwyr, edrychwch ar ein hystod o gyrsiau. Archwiliwch yr hyn sy’n bosib pan rydych yn dysgu o amgylch eich bywyd gyda’r Brifysgol Agored.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws