YouTube

Ymunwch â bron i 100,000 o bobl eraill drwy danysgrifio i ouLearn, cartref ein fideos dysgu am ddim ar YouTube. Gyda dros 1,300 o lanlwythiadau bydd dod o hyd i fideo neu restr chwarae i'w harchwilio yn hawdd, waeth beth yw'r pwnc sydd o ddiddordeb i chi. Ewch i sianel ouLearn y Brifysgol Agored ar YouTube

Mae gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru ei rhestr chwarae YouTube ei hun lle gallwch ddod o hyd i fideos o'n digwyddiadau.

iTunes U

Mae gennym amrywiaeth anferth o bodlediadau i wrando arnynt wrth i chi deithio. Dewiswch o blith 3,500 o draciau sain a fideo am ddim ar draws pob maes pwnc, neu lawrlwythwch un o dros 400 o elyfrau am ddim i'ch iPhone, iPad neu iPod gan ddefnyddio'r ap iTunes U. Ewch i'r Brifysgol Agored ar iTunes U

audioBoom

Am gael ffordd arall o wrando a dysgu? Ewch i Audioboom, lle mae gennym dros 900 o ddarnau sain am ddim ar draws 15 maes pwnc gwahanol. Ewch i'r Brifysgol Agored ar audioBoom

Google Play

Darllenwch un o dros 80 o elyfrau am ddim ar eich ffôn neu dabled Android. Ewch i siop Google Play a chwilio am ‘The Open University’. 

Open Research Online (ORO)

Os hoffech gael gwybod mwy am bwnc gyda'n hymchwilwyr arbennig, ewch i ORO: un o'r casgliadau ymchwil prifysgol mwyaf yn y DU, gyda dros 15,000 o gyhoeddiadau ymchwil ar gael ar-lein. Ewch i ORO

FutureLearn

Mae FutureLearn yn ysbrydoli dysgu am oes. Cymerwch ddewis amrywiol o gyrsiau ar-lein am ddim, sydd o ansawdd uchel gan rai o brifysgolion mwyaf blaenllaw y byd a sefydliadau diwylliannol rhagorol eraill. Ewch i FutureLearn

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Ymholiadau cyffredinol

Ffoniwch 029 2047 1170
E-bostiwch wales@open.ac.uk

Ymholiadau astudio

Darpar fyfyrwyr:
Ffoniwch 029 2047 1170 
Ewch i ymholiadau gan fyfyrwyr newydd

Os ydych eisoes wedi gwneud cais i astudio modiwl neu gymhwyster Y Brifysgol Agored, neu'n astudio un ar hyn o bryd, mewngofnodwch i Studenthome i weld eich manylion cyswllt personol.

Cysylltwch â ni drwy Studenthome