Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Astudio
  3. Dysgu ar-lein am ddim
  4. Llwybrau at Lwyddiant

Llwybrau at Lwyddiant

Canllaw Llwybrau at lwyddiantMae Llwybrau at Lwyddiant yn ganllaw rhyngweithiol a fydd yn eich arwain drwy'r adnoddau ar-lein am ddim sydd ar gael o wefan OpenLearn Y Brifysgol Agored.

Pam dewis Llwybrau at Lwyddiant?

Mae sawl rheswm dros ystyried cofrestru ar gwrs addysg uwch. Fodd bynnag, os nad ydych yn siŵr a ydych yn barod ar gyfer astudiaethau achrededig neu'n ansicr am ba bwnc i'w astudio, gall Llwybrau at Lwyddiant eich helpu.

Er mwyn dechrau arni, cliciwch ar y darlun o'r canllaw ar ochr dde'r dudalen (bydd PDF yn agor mewn ffenestr newydd) a gweithiwch drwyddi ar eich cyflymder eich hun.

I gael y gorau allan o Lwybrau at Lwyddiant, bydd angen copi caled (papur) arnoch i weithio ochr yn ochr â'r fersiwn rhyngweithiol. Gallwch argraffu un, neu gael un gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru drwy anfon e-bost atom.

Neu, beth am roi cynnig ar dudalennau Facebook newydd Llwybrau at Lwyddiant gyda grwpiau hunangymorth i'ch helpu ar hyd y ffordd.

Gweithdai Llwybrau at Lwyddiant

Yn ystod haf 2015, cynhaliwyd sawl sesiwn allgymorth yn ne Cymru i gyflwyno dysgwyr cymunedol i lefel astudiaethau prifysgol. Yn dilyn llwyddiant y gweithdai hyn, byddwn yn cynnal mwy o weithdai ledled Cymru.

Mae ein gweithdai Llwybrau at Lwyddiant wedi'u dylunio i gyflwyno dysgwyr cymunedol i astudiaethau addysg uwch, drwy ddenfyddio adnoddau am ddim OpenLearn Y Brifysgol Agored.

Drwy weithio gydag amrywiaeth o sefydliadau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol, cyflwynwyd ein gweithdai i fwy na 115 o ddysgwyr a 311 o diwtoriaid ledled Cymru. Mae ein partneriaid wedi cynnwys canolfannau Dysgu Oedolion yn y Gymuned, campysau addysg bellach a Choleg Cymunedol YMCA Cymru y WEA.

 

Mae ein sesiynau gweithdy wedi bod yn boblogaidd gyda dysgwyr a phartneriaid fel ei gilydd. Dywedodd un dysgwr wrthym fod cwblhau’r gweithdy wedi rhoi hyder iddo "ddychwelyd at astudio" tra bod dysgwr arall yn dweud bod y gweithdy wedi ei baratoi ar gyfer astudiaethau ychwanegol gyda'r Brifysgol Agored.

Dywedodd un o'n partneriaid wrthym: "Mae Llwybrau at Lwyddiant wedi bod yn wych ar gyfer ein sefydliad; mae wedi helpu ein staff i feddwl am eu hamcanion o ran dysgu a datblygiad gyrfa ac wedi eu helpu i fagu hyder yn eu gallu i ddelio â lefel dysgu Prifysgol"

(Mae gwefan OpenLearn yn adnodd helaeth ac, o bryd i’w gilydd, ceir problemau gyda’r system. Felly, os na fyddwch yn gallu llwytho uned, mae’n bosibl bod problem gyda’r wefan. Rhowch y gorau iddi am nawr a dychwelwch rywbryd arall pan ddylai weithio. Nid oes gwahaniaeth os na allwch agor pob uned.)

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Ymholiadau cyffredinol

Ffoniwch 029 2047 1170
E-bostiwch wales@open.ac.uk

Ymholiadau astudio

Darpar fyfyrwyr:
Ffoniwch 029 2047 1170 
Ewch i ymholiadau gan fyfyrwyr newydd

Os ydych eisoes wedi gwneud cais i astudio modiwl neu gymhwyster Y Brifysgol Agored, neu'n astudio un ar hyn o bryd, mewngofnodwch i Studenthome i weld eich manylion cyswllt personol.

Cysylltwch â ni drwy Studenthome