Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Astudio
  3. Dysgu ar-lein am ddim
  4. Llwybrau at Lwyddiant

Llwybrau at Lwyddiant

Canllaw Llwybrau at lwyddiantMae Llwybrau at Lwyddiant yn ganllaw rhyngweithiol a fydd yn eich arwain drwy'r adnoddau ar-lein am ddim sydd ar gael o wefan OpenLearn Y Brifysgol Agored.

Pam dewis Llwybrau at Lwyddiant?

Mae sawl rheswm dros ystyried cofrestru ar gwrs addysg uwch. Fodd bynnag, os nad ydych yn siŵr a ydych yn barod ar gyfer astudiaethau achrededig neu'n ansicr am ba bwnc i'w astudio, gall Llwybrau at Lwyddiant eich helpu.

Er mwyn dechrau arni, cliciwch ar y darlun o'r canllaw ar ochr dde'r dudalen (bydd PDF yn agor mewn ffenestr newydd) a gweithiwch drwyddi ar eich cyflymder eich hun.

I gael y gorau allan o Lwybrau at Lwyddiant, bydd angen copi caled (papur) arnoch i weithio ochr yn ochr â'r fersiwn rhyngweithiol. Gallwch argraffu un, neu gael un gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru drwy anfon e-bost atom.

Neu, beth am roi cynnig ar dudalennau Facebook newydd Llwybrau at Lwyddiant gyda grwpiau hunangymorth i'ch helpu ar hyd y ffordd.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Ymholiadau cyffredinol

Ffoniwch 029 2047 1170
E-bostiwch wales@open.ac.uk

Ymholiadau astudio

Darpar fyfyrwyr:
Ffoniwch 029 2047 1170 
Ewch i ymholiadau gan fyfyrwyr newydd

Os ydych eisoes wedi gwneud cais i astudio modiwl neu gymhwyster Y Brifysgol Agored, neu'n astudio un ar hyn o bryd, mewngofnodwch i Studenthome i weld eich manylion cyswllt personol.

Cysylltwch â ni drwy Studenthome