Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Cwrdd â'r tîm

Cwrdd â'r tîm

Gweler isod wybodaeth am rai o aelodau ein tîm a'r gwaith maent yn ei wneud. Hoffem glywed gennych os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu os hoffech weithio mewn partneriaeth â ni. 

Michelle Matheron

Michelle Matheron

Michelle yw Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus Y Brifysgol Agored yng Nghymru. Mae Michelle yn gyfrifol am waith Y Brifysgol Agored gyda Chynulliad Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru, gwleidyddion, gwneuthurwyr polisi a'r sefydliadau partner rydym yn gweithio gyda nhw. Mae Michelle hefyd yn gofalu am gydberthnasau â'r cyfryngau, cysylltiadau allanol a digwyddiadau. Cysylltwch â Michelle i drafod unrhyw agwedd ar y gwaith hwn

Megan Rahou

Megan Rahou

Megan yw Cynorthwyydd Materion Allanol Y Brifysgol Agored yng Nghymru. Mae Megan yn cynorthwyo Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus Y Brifysgol Agored ac yn helpu gyda materion cyfathrebu a digwyddiadau allanol. Cysylltwch â Megan i drafod ein digwyddiadau a'n gweithgareddau cyfathrebu.

Darren Jones

Darren Jones

Darren yw Cydlynydd Cyflogadwyedd GO Wales yn Y Brifysgol Agored yng Nghymru. Mae Darren yn helpu myfyrwyr cymwys Y Brifysgol Agored yng Nghymru (rhwng 18 a 24 oed) i gael lleoliadau profiad gwaith o ansawdd da. Mae Darren hefyd yn gweithio gyda chyflogwyr ledled Cymru yn meithrin cydberthnasau ac yn datblygu cyfleoedd profiad gwaith. Cysylltwch â Darren i drafod prosiect GO Wales neu unrhyw agwedd arall ar ei waith.

Gayle Hudson

Gayle Hudson

Gayle yw Rheolwr Ehangu Mynediad Y Brifysgol Agored yng Nghymru. Mae'n gyfrifol am brosiectau a gweithgareddau partneriaeth amrywiol ledled Cymru. Wedi'i lleoli yng ngogledd Cymru, hi yw'r arweinydd ar gyfer cysylltiadau a rhwydweithiau lleol a rhanbarthol yng ngogledd a chanolbarth Cymru hefyd. Cysylltwch â Gayle i drafod ei gwaith neu unrhyw gyfleoedd partneriaeth.

Eleri Chilcott

Eleri Chilcott

Eleri yw Rheolwr Ehangu Mynediad Y Brifysgol Agored yng Nghymru. Mae'n gyfrifol am brosiectau a gweithgareddau partneriaeth amrywiol ledled Cymru. Wedi'i lleoli yn ne Cymru, hi yw'r arweinydd ar gyfer cysylltiadau a rhwydweithiau lleol a rhanbarthol yn ne-ddwyrain a de-orllewin Cymru. Cysylltwch ag Eleri i drafod ei gwaith neu unrhyw gyfleoedd partneriaeth.

Tracey Marenghi

Tracey Marenghi

Tracey yw Rheolwr Marchnata Y Brifysgol Agored yng Nghymru. Tracey sy'n gyfrifol am bob ymgyrch, digwyddiad a gweithgarwch marchnata arall sy'n digwydd yng Nghymru. Mae Tracey hefyd yn gweithio gyda phartneriaid allweddol ledled Cymru er mwyn cyrraedd unigolion a busnesau sydd â diddordeb mewn astudiaethau'r Brifysgol Agored. Cysylltwch â Tracey os hoffech gael rhagor o wybodaeth.

Kevin Pascoe

Kevin Pascoe

Kevin yw Rheolwr Ymgysylltu â Chyflogwyr a'r Gweithlu Y Brifysgol Agored yng Nghymru. Mae'n cydlynu gwaith Y Brifysgol Agored gyda chyflogwyr ac undebau llafur ledled Cymru, gan ganolbwyntio'n benodol ar ehangu mynediad i addysg uwch i ddysgwyr anhraddodiadol sydd eisoes yn gweithio. Gallwch gysylltu â Kevin i drafod sut mae'r Brifysgol Agored yn gweithio gyda chyflogwyr, undebau llafur a chyrff proffesiynol yng Nghymru.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Cysylltu â ni

Ffoniwch 029 2047 1170
E-bostiwch wales@open.ac.uk

18 Heol y Tollty,
Caerdydd,
CF10 1AP