Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Cynllun Iaith Gymraeg

Cynllun Iaith Gymraeg

Mae'r Brifysgol Agored wedi mabwysiadu'r egwyddor y bydd, wrth gynnal busnes cyhoeddus yng Nghymru, yn trin yr iaith Gymraeg a'r iaith Saesneg ar sail eu bod yn gyfartal.

Mae'r cynllun hwn yn nodi sut y bydd Y Brifysgol Agored yn gweithredu'r egwyddor honno wrth ddarparu gwasanaethau i'r cyhoedd yng Nghymru. Oni nodir fel arall, gweithredir pob ymrwymiad a nodir yn y Cynllun hwn o'r dyddiad cymeradwyo.

Cynllun Iaith Gymraeg (PDF yn agor mewn ffenestr newydd)

Asesu drwy gyfrwng y Gymraeg

Mae'r Brifysgol Agored yn cynnig asesiad drwy gyfrwng y Gymraeg (gan gynnwys aseiniadau ysgrifenedig, arholiadau, prosiectau a thesis ym mhob maes pwnc) i'w myfyrwyr ac mae'n cynnal asesiadau yn unol â dewis ieithyddol y myfyriwr.

Os bydd myfyriwr yn dymuno cyflwyno aseiniadau yn Gymraeg, rhaid iddynt hysbysu'r Brifysgol Agored ar ddechrau'r cwrs.

Gweler y canllawiau isod ar gyfer Asesu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Canllawiau ar gyfer Asesu drwy Gyfrwng y Gymraeg (PDF yn agor mewn ffenestr newydd)

 

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws