Skip to content

Toggle service links

Cysylltu â ni

Y Brifysgol Agored yng Nghymru

18 Heol y Tollty,
Caerdydd,
CF10 1AP

Llun: Adeilad swyddfa’r Brifysgol Agored yng Nghymru

Astudio

Os ydych eisiau cael gwybod rhagor neu siarad â rhywun am eich opsiynau, ond nid ydych wedi ymgeisio neu astudio hyd yma.

Ffoniwch 0300 303 5303 neu ewch i Ymholiadau myfyrwyr newydd

Os ydych wedi ymgeisio neu wedi astudio modiwl neu gymhwyster â’r Brifysgol Agored eisoes, mewngofnodwch i HafanMyfyrwyr am eich manylion cyswllt personol.

Cysylltwch â ni o HafanMyfyrwyr

Os ydych yn siarad Cymraeg a byddai'n well gennych drafod eich anghenion astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, ffoniwch 029 2047 1170

Cyfryngau

Ar gyfer holl ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru cysylltwch â Michelle Matheron, Ffôn: 029 2047 1019

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored cysylltwch â swyddfa’r wasg - Ffôn: 01908 654316 / Oriau allan o’r swyddfa: 07901 515891

Cyflogwyr

Ar gyfer ymholiadau ynghylch ein gwaith gyda Chyflogwyr, cysylltwch â Kevin Pascoe, Rheolwr Ymgysylltu â Chyflogwyr, Ffôn: 029 2026 2779

Partneriaethau

Ar gyfer ymholiadau ynghylch ein gwaith ehangu mynediad a phartneriaethau cymunedol, cysylltwch â

Gayle Hudson (Canolbarth a Gogledd Cymru) Ffôn: 01691 671648 
Eleri Chilcott (De Cymru) Ffôn: 029 2026 2798

Cais Rhyddid Gwybodaeth 

Os hoffech gysylltu â ni ynghylch gwneud cais Rhyddid Gwybodaeth, ewch i’r wefan Rhyddid Gwybodaeth.

Cyfarwyddiadau  
Lleoliad Lleolir y Brifysgol Agored yng Nghymru yn 18 Heol y Tollty, Caerdydd, CF10 1AP
Mewn Car

Argymhellir eich bod yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i gyrraedd 18 Heol y Tollty.

Mae parcio ond ar gael i ymwelwyr anabl ac mae'n rhaid ei drefnu o flaen llaw.

Os ydych yn dod i'n swyddfa mewn car nodwch fod Heol y Tollty wedi'i ddynodi'n rhannol yn lôn fysiau, felly mae'n rhaid i geir ddod o Stryd Bute i osgoi cosb.

Ar fws Gellir cyrraedd Heol y Tollty ar nifer o wasanaethau ledled Caerdydd. Gallwch weld pa wasanaethau sydd yn stopio ar Heol y Tollty neu yn Nheras Bute sydd gerllaw ar wefan Bws Caerdydd
Ar drên Mae swyddfa'r Brifysgol Agored yng Nghymru tua phum munud ar droed o orsaf Caerdydd Canolog. Wrth adael yr orsaf drwy'r brif fynedfa, trowch i'r dde a dechreuwch gerdded, croeswch Heol Penarth a Heol y Santes Fair ac ewch ymlaen i Heol y Tollty. Byddwch yn gweld swyddfa'r Brifysgol Agored yng Nghymru o'ch blaen.