Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Canllaw i Rieni ar Gefnogi Iechyd Meddwl a Llesiant Plant

Canllaw i Rieni ar Gefnogi Iechyd Meddwl a Llesiant Plant

Dyddiad
Dydd Llun, Chwefror 8, 2021 - 11:00 tan 12:00
Lleoliad
Ar-lein
Cysylltwch
Partneriaethau Cymru

Mae iechyd meddwl plant yn dod yn bryder cynyddol, yn enwedig yn ystod y pandemig hwn. Nododd adroddiad yn 2018 gan Gynulliad Cymru yr amcangyfrifir y bydd gan dri phlentyn ym mhob ystafell ddosbarth maint cyffredin broblem iechyd meddwl. Mae llawer o blant sy'n dangos arwyddion o orbryder ac iselder, ond nad ydynt yn cael diagnosis ffurfiol. Dewch i ddarganfod rhai pethau ymarferol a fydd yn eich helpu i adnabod arwyddion ac adeiladu eu gwytnwch emosiynol.

Bydd y weminar hon yn canolbwyntio ar bwysigrwydd chwarae i ddatblygu emosiynau, a ddarperir gan un o Seicolegwyr Addysg y Brifysgol Agored sy'n arbenigo mewn chwarae dan gyfarwyddyd i blant, creadigrwydd a gwrando gweithredol gyda phlant. Byddwch yn cael rhywfaint o wybodaeth a gweithgareddau amhrisiadwy, gan gynnwys chwe ffordd y mae UNICEF (2020) wedi adnabod y gall rhieni/gwarcheidwaid gefnogi plant.

Pwy ddylai fynychu:  Rhieni/gwarcheidwaid plant o oedran ifanc i fyny, neu sydd â phlant sy'n ei chael hi'n anodd mynegi eu hunain. 

Cofrestrwch yma

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws