Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Cyngor ôl-raddedig yn Ffair Gyrfaoedd yr Hydref

Cyngor ôl-raddedig yn Ffair Gyrfaoedd yr Hydref

Dyddiad
Dydd Mawrth, Hydref 8, 2019 - 11:00 tan 15:00
Lleoliad
Neuadd y Ddinas Caerdydd, Cathays Park, Caerdydd CF10 3ND
Cysylltwch
OU in Wales Events

Dewch draw am sgwrs anffurfiol ac unigol gydag un o’n tiwtoriaid ôl-raddedig i drafod eich nodau astudio a’n hystod ni o gymwysterau. Gallwn ddweud mwy wrthych ynglŷn â sut mae dysgu â’r OU yn gweithio a sut allwn eich cefnogi chi â’ch astudiaeth. Gallwn hefyd eich helpu chi â’ch cam cyntaf i gofrestru gyda ni a thrafod eich cyllid a’r opsiynau talu sydd ar gael. Does dim angen apwyntiad.

  • Ddim yn siŵr pa gwrs yw'r un iawn i chi? Siaradwch â ni am eich nodau astudio ac fe helpwn ni chi i ddewis y llwybr gorau.

  • Meddwl am y costau? Mae astudio gyda'r OU yn fwy fforddiadwy nag y meddyliwch. Gofynnwch i ni am ffioedd ac opsiynau cyllid.

Os na allwch ddod i'r digwyddiad hwn neu os ydych yn fyfyriwr OU eisoes, ffoniwch ein cynghorwyr cyfeillgar am ragor o gymorth a chyngor ar 029 2047 1170.

 

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws