Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Dewch i gwrdd â ni yn ein Diwrnod Agored ym Merthyr

Dewch i gwrdd â ni yn ein Diwrnod Agored ym Merthyr

Dyddiad
Dydd Mawrth, Mai 15, 2018 - 10:00 tan 17:00
Lleoliad
Redhouse, Old Town Hall, High Street, Merthyr Tydfil CF47 8AE
Cysylltwch
Helen Nelmes
2 fenyw ar soffa

Efallai bod gennych gwestiynau am sut fyddai astudio gyda ni’n gweithio i chi. Dewch draw am sgwrs anffurfiol ac unigol gydag un o’n tiwtoriaid a/neu Gynghorwyr Myfyrwyr i drafod eich amcanion astudio a’n dewis o gymwysterau. Gallwn esbonio sut mae astudio gyda’r Brifysgol Agored yn gweithio a sut allwn ni eich cefnogi gyda’ch astudiaethau.

Yn ogystal, gallwn roi gwybodaeth i chi am gefnogaeth ariannol, cyllid ac opsiynau talu, a’ch arwain drwy’r camau cyntaf sydd angen i chi eu cymryd er mwyn cofrestru â ni.

Nid oes angen gwneud apwyntiad, dim ond galw heibio.

Noder: Os ydych yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored ar hyn o bryd a’ch bod angen cymorth, yr opsiwn gorau i chi yw ymweld â www.open.ac.uk/studenthome lle gallwch weld y manylion cyswllt priodol ar gyfer eich Tîm Cefnogi Myfyrwyr

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws