Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Dewch i gwrdd â ni yn ffair Swyddi Caerdydd

Dewch i gwrdd â ni yn ffair Swyddi Caerdydd

Dyddiad
Dydd Gwener, Medi 20, 2019 - 10:00 tan 13:00
Lleoliad
Neaudd y Ddinas, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3ND
Cysylltwch
OU Wales Marketing
Cardiff City Hall

Dewch draw i gael sgwrs anffurfiol ac unigol gydag un o’n tiwtoriaid neu gynghorwyr myfyrwyr i drafod eich amcanion astudio ac ein hystod o gymwysterau. Gallwn ddweud mwy wrthych am sut mae dysgu gyda’r Brifysgol Agored yn gweithio a sut allwn ni eich cefnogi gyda’ch astudio. Gallwn hefyd eich helpu gyda’ch cam cyntaf tuag at gofrestru gyda ni a thrafod yr opsiynau cyllid a thalu sydd ar gael.  Edrychwn ymlaen at eich cyfarfod chi a thrafod sut all y Brifysgol Agored eich helpu.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws