Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Ffair Gyrfaoedd Cyngor Rhondda Cynon Taf

Ffair Gyrfaoedd Cyngor Rhondda Cynon Taf

Dyddiad
Dydd Mercher, Medi 12, 2018 - 10:00 tan 16:00
Lleoliad
Rhondda Sports Centre, Tyntyla Road, Gelligaled Park, Pentre, CF41 7SY
Cysylltwch
OU in Wales Events

Gall y rhai sy'n chwilio am gyflogaeth neu sydd am symud ymlaen yn eu gyrfa neu wella eu haddysg ddod o hyd i ragor o wybodaeth yn Ffair Gyrfaoedd Cyngor Rhondda Cynon Taf fis nesaf.

Yr achlysur, sydd am ddim, yw'r diweddaraf mewn cyfres o fentrau poblogaidd sydd wedi eu trefnu gan y Cyngor er mwyn sicrhau bod trigolion o bob oed yn cael y cyngor a'r gefnogaeth am gyflogaeth, addysg a hyfforddiant y maen nhw eu hangen.

Mae achlysuron blaenorol wedi denu dros 1,000 o ymwelwyr ar y diwrnod a’r disgwyl yw y bydd y Ffair Gyrfaoedd ar 12 Medi yr un mor boblogaidd, gan gynnig cynrychiolwyr o ystod eang o sefydliadau a busnesau sydd am rannu eu swyddi a'u cyfleoedd hyfforddi.

Bydd yr achlysur hefyd yn cynnwys gweithdai ar faterion allweddol megis cyfweliadau swyddi a chwblhau ffurflenni cais, datblygu gyrfa mewn gofal cymdeithasol a dechrau'ch busnes eich hun.

Yn y Ffair Gyrfaoedd bydd cyfle i gwrdd â'r Garfan Materion Addysg, Cyflogaeth, a Hyfforddiant sy'n cydlynu'r Cynllun Prentisiaeth a Rhaglen i Raddedigion Cyngor RhCT a darganfod pryd bydd y broses recriwtio'n cychwyn yn 2019.

Mae'r cyflogwyr a'r darparwyr addysg a hyfforddiant a fydd ar gael drwy gydol y diwrnod

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws