Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Ffair Swyddi Caerdydd 2018

Ffair Swyddi Caerdydd 2018

Dyddiad
Dydd Mercher, Medi 12, 2018 - 10:00 tan 14:00
Lleoliad
Neuadd Dewi Sant, Yr Aes, Caerdydd, CF10 1AH Cyntedd & lefelau 2 a 3
Cysylltwch
OU in Wales Events

Dewch draw i Ffair Swyddi Caerdydd

Galwch i mewn am sgwrs ac i gael gwybodaeth am ein cyrsiau a’n cymwysterau israddedig sy’n dechrau ym mis Hydref 2018.

Efallai bod gennych gwestiynau am sut fyddai astudio gyda ni’n gweithio i chi. Dewch draw am sgwrs anffurfiol ac unigol gydag un o’n tiwtoriaid a/neu Gynghorwyr Myfyrwyr i drafod eich amcanion astudio a’n dewis o gymwysterau. Gallwn esbonio sut mae astudio gyda’r Brifysgol Agored yn gweithio a sut allwn ni eich cefnogi gyda’ch astudiaethau.

Yn ogystal, gallwn roi gwybodaeth i chi am gefnogaeth ariannol, cyllid ac opsiynau talu, a’ch arwain drwy’r camau cyntaf sydd angen i chi eu cymryd er mwyn cofrestru â ni.

Gyda dros 1000 o swyddi gan gyflogwyr arweiniol ar draws sawl sector!

Mae na hefyd:
• Cefnogaeth gan y Gwasanaeth i Mewn i Waith
• Help i fynd ar-lein
• Clinig CV
• Sesiynau hyfforddiant

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws