Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Hyfforddiant Hyrwyddwr OpenLearn (De Ddwyrain)

Hyfforddiant Hyrwyddwr OpenLearn (De Ddwyrain)

Dyddiad
Dydd Llun, Ionawr 25, 2021 - 11:00 tan 12:30
Lleoliad
Ar-lein
Cysylltwch
Partneriaethau Cymru

Byddwch yn cael hyfforddiant am ddim gan y Brifysgol Agored yng Nghymru ar sut i gael mynediad at yr adnoddau OpenLearn ar-lein am ddim ar OpenLearn gyda'ch dysgwyr. Mae hyrwyddwyr OpenLearn yn eiriolwyr brwd dros ddysgu a chânt eu cefnogi i ddarganfod popeth o astudio am ddim gyda'r brifysgol, i'n hadnoddau addysgol agored fel Lab Gwyddoniaeth agored. Bydd yr hyfforddiant yn cynnwys arddangosiadau ymarferol o rai o'r adnoddau sydd ar gael am ddim, a gwybodaeth am y bartneriaeth gyda'r brifysgol ac ymestyn yn ehangach.

Os ydych chi wedi bod yn hyrwyddwr OpenLearn o'r blaen byddem wrth ein boddau petaech chi’n ymuno â ni, a chlywed beth sy'n newydd gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru. 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â partneriaethau-cymru@open.ac.uk. Gallwch hefyd edrych ar y deunydd ar Hafan Hyrwyddwyr OpenLearn

Byddwn yn anfon cyfarwyddiadau ymuno atoch ar ôl i chi gofrestru.

Cofrestrwch yma

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws