Os ydych o dan 25 oed, yn byw yng Nghymru ac yn astudio 60 credyd neu fwy, gall GO Wales eich helpu chi ddod o hyd at brofiad gwaith sydd yn cwrdd â’ch uchelgeisiau.  

Gwiriwch os ydych yn gymwys trwy gofrestru ar wefan GO Wales neu trwy ebostio ni ar gowales@open.ac.uk. Rydym eisiau clywed gennych chi!

Mae GO Wales yn cynnig:

Dyma rai o’r buddion

 

Rhaglen Santander 

Mae rhaglen interniaethau hon yn rhoi cyflogwyr mewn cysylltiad â myfyrwyr y brifysgol am pedair hyd at ddeg wythnos. 

Cyflogwyr – Cofrestrwch fan hyn

Myfyrwyr – cofrestrwch fan hyn

 

Cynllun graddedigion Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Yr ydym yn un o nifer o brifysgolion sy’n gweithio ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd i helpu cyflogwyr ddod o hyd at raddedigion. 

Gallwch ddod o hyd at y swyddi gwag yn fan hyn a dilyn y cynllun ar Twitter.

Mae hefyd gwybodaeth ar gyfer cyflogwyr.

 

Rhith-interniaethau’r Brifysgol Agored

Yr ydym o hyd yn chwilio am gyfleoedd i gysylltu myfyrwyr a chyflogwr, lle bynnag yn y byd maen nhw’n byw. Gall rhith-interniaethau golygu gweithio o adref o’ch cartref eich hunan heb orfod meddwl am deithio..

Cyflwyno rhith-interniaethau fyfyrwyrt

Cyflogwyr

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws