Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Ein gwaith
  3. Polisi a Materion Cyhoeddus

Polisi a Materion Cyhoeddus

Cardiff bay

Drwy ein gwaith polisi a materion cyhoeddus rydym yn ceisio sicrhau bod polisi addysg uwch yng Nghymru yn cefnogi anghenion dysgwyr rhan amser.

Gwnawn hyn drwy adeiladu ac atgyfnerthu cydberthnasau â Gweinidogion a swyddogion Llywodraeth CymruAelodau Cynulliad, a rhanddeiliaid eraill fel Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru a Phrifysgolion Cymru.

 

Mae Addysg Rhan Amser yn Bwysig: Addysg uwch sy’n gweithio i Gymru

Mae addysg uwch rhan amser yn newid bywydau ac yn cyfrannu'n sylweddol at economi Cymru.  Ond mae nifer y myfyrwyr rhan amser yn gostwng ac mae llai o gyrsiau yn cael eu cynnig. Er mwyn i Gymru ffynnu yn economaidd ac yn gymdeithasol, mae'n rhaid i ni sicrhau bod y drws i addysg uwch rhan amser yn aros yn agored. 

Mae Addysg Rhan Amser yn Bwysig - Addysg uwch sy’n gweithio i GymruDyna pam ein bod wedi nodi saith ffordd y gall gwleidyddion a gwneuthurwyr penderfyniadau eraill yng Nghymru gefnogi addysg uwch rhan amser:

  • Parch cydradd i addysg uwch lawn amser ac addysg uwch ran amser
  • System gyllido gynaliadwy
  • Ehangu cyfleoedd i astudio'n rhan amser mewn cyflogaeth
  • Cefnogaeth i fentrau ehangu mynediad
  • Gwella gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar opsiynau astudio'n rhan amser
  • Benthyciadau ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig
  • Annog arloesed digidol mewn addysg uwch a dysgu ar-lein

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am bob un o'r rhain yn ein crynodeb Mae Addysg Rhan Amser yn Bwysig neu darllenwch ein papur briffio llawn