Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Ein gwaith
  3. Polisi a Materion Cyhoeddus

Polisi a Materion Cyhoeddus

Cardiff bay

Drwy ein gwaith polisi a materion cyhoeddus rydym yn ceisio sicrhau bod polisi addysg uwch yng Nghymru yn cefnogi anghenion dysgwyr rhan amser.

Gwnawn hyn drwy adeiladu ac atgyfnerthu cydberthnasau â Gweinidogion a swyddogion Llywodraeth CymruAelodau o’r Senedd, a rhanddeiliaid eraill fel Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru a Phrifysgolion Cymru.

Mae Addysg Rhan Amser yn Bwysig: Addysg uwch sy’n gweithio i Gymru

Mae addysg uwch rhan amser yn newid bywydau ac yn cyfrannu'n sylweddol at economi Cymru.  Ond mae nifer y myfyrwyr rhan amser yn gostwng ac mae llai o gyrsiau yn cael eu cynnig. Er mwyn i Gymru ffynnu yn economaidd ac yn gymdeithasol, mae'n rhaid i ni sicrhau bod y drws i addysg uwch rhan amser yn aros yn agored. 

Mae Addysg Rhan Amser yn Bwysig - Addysg uwch sy’n gweithio i GymruDyna pam ein bod wedi nodi saith ffordd y gall gwleidyddion a gwneuthurwyr penderfyniadau eraill yng Nghymru gefnogi addysg uwch rhan amser:

  • Parch cydradd i addysg uwch lawn amser ac addysg uwch ran amser
  • System gyllido gynaliadwy
  • Ehangu cyfleoedd i astudio'n rhan amser mewn cyflogaeth
  • Cefnogaeth i fentrau ehangu mynediad
  • Gwella gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar opsiynau astudio'n rhan amser
  • Benthyciadau ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig
  • Annog arloesed digidol mewn addysg uwch a dysgu ar-lein

Yr ydym yn falch o weld Adolygiad Llywodraeth Cymru o Gyllido Addysg Uwch a Threfniadau Cyllido Myfyrwyr yn cyfeirio at nifer o'r materion hyn, ond mae mwy gall cael ei wneud i warchod a hyrwyddo addysg uwch rhan amser.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am bob un o'r rhain yn ein crynodeb Mae Addysg Rhan Amser yn Bwysig neu darllenwch ein papur briffio llawn

Mwy mwy o wybodaeth ar ein gwaith polisi yn ein Ymatebion a Chyhoeddiadau.

 Ochr yn ochr â'n gwaith polisi yr ydym hefyd yn denyfddio cyfarfodydd, digwyddiadau a'r cyfryngau i godi proffil Y Brifysgol Agored a myfyrwyr rhan amser yng Nghymru.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Am fwy o wybodaeth

Cerith Rhys-Jones
Rheolwr Materion Allanol