Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Ein gwaith
  3. Polisi a Materion Cyhoeddus

Polisi a Materion Cyhoeddus

Cardiff bay

Drwy ein gwaith polisi a materion cyhoeddus rydym yn ceisio sicrhau bod polisi addysg uwch yng Nghymru yn cefnogi anghenion dysgwyr rhan amser.

Gwnawn hyn drwy adeiladu ac atgyfnerthu cydberthnasau â Gweinidogion a swyddogion Llywodraeth CymruAelodau Cynulliad, a rhanddeiliaid eraill fel Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru a Phrifysgolion Cymru.

 

Mae Addysg Rhan Amser yn Bwysig: Addysg uwch sy’n gweithio i Gymru

Mae addysg uwch rhan amser yn newid bywydau ac yn cyfrannu'n sylweddol at economi Cymru.  Ond mae nifer y myfyrwyr rhan amser yn gostwng ac mae llai o gyrsiau yn cael eu cynnig. Er mwyn i Gymru ffynnu yn economaidd ac yn gymdeithasol, mae'n rhaid i ni sicrhau bod y drws i addysg uwch rhan amser yn aros yn agored. 

Mae Addysg Rhan Amser yn Bwysig - Addysg uwch sy’n gweithio i GymruDyna pam ein bod wedi nodi saith ffordd y gall gwleidyddion a gwneuthurwyr penderfyniadau eraill yng Nghymru gefnogi addysg uwch rhan amser:

  • Parch cydradd i addysg uwch lawn amser ac addysg uwch ran amser
  • System gyllido gynaliadwy
  • Ehangu cyfleoedd i astudio'n rhan amser mewn cyflogaeth
  • Cefnogaeth i fentrau ehangu mynediad
  • Gwella gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar opsiynau astudio'n rhan amser
  • Benthyciadau ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig
  • Annog arloesed digidol mewn addysg uwch a dysgu ar-lein

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am bob un o'r rhain yn ein crynodeb Mae Addysg Rhan Amser yn Bwysig neu darllenwch ein papur briffio llawn

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Am fwy o wybodaeth

Michelle Matheron
Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus