Skip to content

Toggle service links

Prosiect menter ac entrepreneuriaeth ieuenctid

Yn Y Brifysgol Agored yng Nghymru, rydym yn helpu ein myfyrwyr i droi eu syniadau, diddordebau a'u dyheadau yn fusnesau. 

EntrepreneuriaidRydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru, busnesau a phrifysgolion eraill er mwyn cefnogi ein myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau entrepreneuraidd.

Rydym yn cynnig cyfle i fyfyrwyr rhwng 18 a 30 oed Y Brifysgol Agored i gael cymorth ac arweiniad ar sut i ddatblygu eu syniadau i genhedlaeth nesaf Cymru o fusnesau newydd. 

Beth sydd ar gael i'r darpar entrepreneuriaid?

Mae gennym amrywiaeth o ddeunyddiau dysgu a all gefnogi'r gwaith o ddatblygu sgiliau entrepreneuraidd a mentrau cymdeithasol, gan gynnwys:

  • Entrepreneuriaeth wledig yng Nghymru - Bydd yr uned hon yn eich helpu i wneud y canlynol: ystyried ymarferoldeb syniad busnes; cynllunio strategaeth i ddatblygu eich cwmni; nodi'r adnoddau a'r galluoedd tebygol sydd eu hangen ar gyfer eich busnes newydd a deall lle mae'r bylchau yn debygol o ddigwydd
  • Argraffiadau Entrepreneuriaidd - Cymerwch gipolwg agosach ar yr unigolyn entrepreneuraidd a myfyrio ar p'un ai chi hwn ai peidio
  • Ymddygiad entrepreneuriaidd - Cyfle i ystyried a myfyrio ar yr agweddau personol sy'n rhan o drawsnewid syniad arloesol yn gynnyrch entrepreneuraidd
  • Ymchwilio i gyfleoedd entrepreneuraidd - Mae'r modiwl hwn yn mynd i'r afael â'r camau cyntaf hanfodol mewn perthynas â datblygu syniadau busnes newydd, rhoi datblygiadau arloesol ar waith a lansio mentrau newydd.
  • FutureLearn – Mae amrywiaeth o gyrsiau ar gael yn FutureLearn sy'n ystyried yn benodol y sgiliau sydd eu hangen i ddatblygu busnesau cymdeithasol yn ogystal â busnesau yn seiliedig ar elw.
  • Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd Y Brifysgol Agored – Mae ystod o adnoddau, cymorth ac arweiniad ar gynllunio eich gyrfa a llwyddiannau yn y dyfodol.

Ynghyd â'n deunyddiau addysgol, rydym yn cynnig cyngor ac arweiniad wedi'u teilwra ar ddechrau busnes i fyfyrwyr sy'n rhan o'r cynllun. 

Os oes gennych ddiddordeb mewn datblygu syniad busnes neu ddysgu mwy am redeg eich busnes eich hun, gallwch ddod o hyd i fanylion am ddigwyddiadau, cyrsiau ac erthyglau defnyddiol ar y dudalen hon.

A oes gennych syniad sy'n barod i'w droi'n fusnes? 

Os oes gennych ddiddordeb i gael rhagor o wybodaeth, ac i fod yn rhan o Gynllun Menter ac Entrepreneuriaeth Ieuenctid Y Brifysgol Agored, cysylltwch â menter@open.ac.uk