Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Ein gwaith
  3. Prosiect Sgiliau Hanfodol Hyblyg

Prosiect Sgiliau Hanfodol Hyblyg

Sgiliau Bob Dydd.

Croeso i dudalen adnoddau prosiect Sgiliau Hanfodol Hyblyg ar gyfer partneriaid. Yma cewch yr holl wybodaeth am y prosiect, y cyrsiau a'r adnoddau sydd ar gael i'w hyrwyddo a'u rhannu â'ch dysgwyr.

Beth yw diben y Prosiect Sgiliau Hanfodol Hyblyg?

Mae'r Brifysgol Agored, mewn partneriaeth â Choleg Gwent, Coleg Cambria, NPTC Grŵp Colegau ac Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, yn cynnig ystod o gyrsiau ar-lein cyffrous newydd am ddim i unrhyw un sydd am wella ac adnewyddu ei sgiliau bob dydd mewn Mathemateg a Saesneg. Gelwir y rhain ein cyrsiau Sgiliau Bob Dydd. 

Rhannu arfer ac ymgysylltu â rhwydwaith cymorth prosiect ar y Fforwm Ymarferwyr Sgiliau Hanfodol Hyblyg.

Beth yw'r Cyrsiau Sgiliau Bob Dydd?

Bydd y cyrsiau Lefel 1 ar gael o fis Chwefror 2019 a'r cyrsiau Lefel 2 o fis Mawrth 2019. Caiff cysylltiadau uniongyrchol eu cynnwys cyn gynted ag y bydd y cyrsiau'n fyw i ddysgwyr.

Saesneg Bob Dydd 1

Saesneg Bob Dydd 2


Mathemateg Bob Dydd 1 (Ar gael yn Saesneg ac yn Gymraeg)

Mathemateg Bob Dydd 2 (Ar gael yn Saesneg ac yn Gymraeg, yn dechrau yn y Gwanwyn/Haf 2019)

Cynigia’r rhain lwybr hyblyg, ar-lein i'r cwricwlwm Sgiliau Hanfodol a chânt eu mapio yn erbyn Fframwaith Sgiliau Hanfodol Cymru.

Gall dysgwyr astudio'n annibynnol ar-lein ac ennill bathodyn digidol, a/neu gallant gael eu cefnogi gan goleg partner ac ennill cymhwyster Sgiliau Hanfodol.

Sut i gofrestru i astudio?

Mae pob cwrs Sgiliau Hanfodol ar gael ar OpenLearn Cymru gyda chyfarwyddiadau llawn, p'un a yw'r dysgwr am ddysgu'n annibynnol ar-lein, neu am gael ei gefnogi gan un o'r colegau partner.

Adnoddau y gellid eu golygu ar gyfer partneriaid prosiect

Pwyswch ar y dolenni isod i gael enghreifftiau o’n hadnoddau ar gyfer partneriaid prosiect. Os hoffech gael fersiynau golygadwy o’n hadnoddau Sgiliau Bob Dydd, pwyswch yma.

1.       PowerPoint i rannu gwybodaeth am y cwrs

2.       Cwestiynau Cyffredin ar gyfer dysgwyr, tiwtoriaid a rhanddeiliaid eraill

3.       Negeseuon allweddol am y prosiect

4.       Taflen i'w golygu a'i dosbarthu i ddarpar ddysgwyr

5.       Poster dwyieithog i'w golygu a'i ddosbarthu i ddarpar ddysgwyr

6.       Delweddau a thestun awgrymedig i'w hyrwyddo ar gyfryngau cymdeithasol

7.       Gofod Fforwm Ymarferwyr Sgiliau Hanfodol Hyblyg

Flexible Essential Skills Partner Logos

 

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Contact

Dr Claire Evans
Cydlynydd Prosiect Sgiliau Hanfodol
​029 2047 1170