Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Ein gwaith
  3. Yn y gymuned

Yn y gymuned

Rydym yn gweithio mewn cymunedau ar hyd a lled Cymru i agor cyfleoedd dysgu i bobl. 

Mae ein gwaith yn y gymuned yn canolbwyntio ar y rheiny na chânt yn draddodiadol gynrychiolaeth ddigonol, fel y rhai sy'n byw mewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf, gofalwyr a phobl anabl. 

Mae model Y Brifysgol Agored o ddarparu addysg uwch yn golygu y gallwn gynnig cyfleoedd i fyfyrwyr sy’n wahanol i brifysgolion eraill.  Nid oes angen cymwysterau arnoch i astudio gyda'r Brifysgol Agored sy'n golygu ein bod yn agored i bawb. 

Mae ein partneriaethau yn hanfodol er mwyn i ni gyrraedd myfyrwyr a allai gael budd o astudio gyda ni. Rydym yn gweithio gyda sefydliadau i gynnig nifer o gyfleoedd dysgu hyblyg er mwyn darparu'r camau dilynol i addysg uwch.