Skip to content

Toggle service links

Hyrwyddwyr OpenLearn

Mae Hyrwyddwyr OpenLearn yn cyflwyno Adnoddau Addysgol Agored Y Brifysgol Agored i gymunedau ledled Cymru

Ers ei lansio ym mis Medi 2012, maeprosiect Hyrwyddwyr OpenLearn wedi rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau i rwydwaith o bobl - o lyfrgellwyr i staff Cymunedau yn Gyntaf i gynrychiolwyr dysgu undebau - er mwyn iddynt ddefnyddio adnoddau dysgu am ddim Y Brifysgol Agored i helpu dysgwyr yn eu cymunedau. Mae'r Hyrwyddwyr yn defnyddio adnoddau megis 'OpenLearn' ac 'OpenLearn Cymru' gyda dysgwyr ac ar gyfer eu datblygiad proffesiynol eu hunain.

Hyrwyddwyr OpenLearn

Allech chi fod yn Hyrwyddwr OpenLearn?

Mae ein Hyrwyddwyr OpenLearn yn dod o amrywiaeth eang o sectorau a chefndiroedd. Fel arfer, ein Hyrwyddwyr yw; 

  • Staff neu wirfoddolwyr Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf
  • Tiwtoriaid neu hyfforddwyr o sefydliadau cymunedol a cholegau
  • Pobl sy'n gweithio ym maes dysgu oedolion yn y gymuned neu sy'n hyrwyddo dysgu fel rhan o'u swydd
  • Staff llyfrgelloedd
  • Cynrychiolwyr Dysgu'r Undebau yn y gweithle
  • Staff y Ganolfan Gwaith
  • Cynghorwyr gyrfaoedd
  • Unrhyw un arall â chysylltiadau yn ei gymuned neu weithle sydd â diddordeb gwirioneddol mewn helpu eraill i fanteisio ar gyfleoedd dysgu.

Digwyddiadau sydd ar y gweill: Hyrwyddwyr OpenLearn yn eich ardal chi

Trwy gydol y flwyddyn rydym yn cynnal rhaglen o ddiwrnodau a gweithdai ‘hyfforddi’r hyfforddwr.’ Bydd gweithdai yn cychwyn eto o fis Tachwedd 2017 a chânt eu hysbysebu yma pan fydd y dyddiadau wedi’u cadarnhau.

allwch hefyd gael y newyddion diweddaraf am y prosiect drwy ein dilyn ar Twitter, drwy ddarllen ein blog prosiect neu gofrestru i gael cylchlythyr OpenLearn Champions.

Os ydych yn cysylltu ag un o'n sesiynau ar-lein am y tro cyntaf efallai y byddwch am edrych ar ein nodiadau canllaw ar ymuno â sesiwn ar-lein.

A hoffech i ni gynnal sesiwn hyfforddi ar gyfer eich tîm? 

Gallwn addasu sesiwn hyfforddi Hyrwyddwyr OpenLearn i fodloni anghenion eich tîm a threfnu i ddod i'ch gweithle i gynnal sesiwn hyfforddi am ddim. Rydym yn fwy na pharod i weithio yn uniongyrchol â chlystyrau Cymunedau yn Gyntaf, darparwyr hyfforddiant ac addysg, llyfrgelloedd, sefydliadau gwirfoddol a chymunedol, ac awdurdodau lleol.

Gallwn deilwra ein sesiwn 'hyfforddi'r hyfforddwyr' i fodloni eich anghenion, nodi cyrsiau am ddim sy'n berthnasol i'ch sector a rhoi'r sgiliau a'r hyder i'ch tîm i ddefnyddio adnoddau newydd gyda'u dysgwyr a'u cwsmeriaid.

I drafod eich anghenion a threfnu sesiwn am ddim cysylltwch â:  Gayle.Hudson@open.ac.uk

Sut beth yw hyfforddiant Hyrwyddwr OpenLearn a sut mae'n ddefnyddiol?

 

Hyrwyddwr OpenLearn, Richard

Mae Richard yn gweithio i Digiskills Cymru. Dywedodd wrthym mai 'OpenLearn' yw'r lle cyntaf i fynd o ran dysgu ar-lein am ddim. Mae'n cyfeirio dysgwyr sy'n awyddus i symud ymlaen i addysg uwch yn aml at hwn.

Mae trawsgrifiad o'r fideo hwn hefyd ar gael. 

Am y wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect

Ymunwch â rhestr bostio ein cylchlythyr OpenLearn Champions