Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Ein gwaith
  3. Ysgolion a cholegau
  4. Rhaglen i bobl ifanc: cyrsiau byr ar-lein

Rhaglen i bobl ifanc: cyrsiau byr ar-lein

Manteisiwch ar gyfle i gael gweld sut beth yw astudio mewn prifysgol gyda'r Rhaglen i Bobl Ifanc, sef rhaglen o gyrsiau byr ar-lein, gan y Brifysgol Agored. Bydd yn rhoi ichi sgiliau cadarn y gallwch gyfeirio atynt yn eich ceisiadau UCAS, ac mae'n rhad ac am ddim.

Sut fydd hyn yn eich helpu?

Bydd astudio un o gyrsiau byr y Brifysgol Agored ochr yn ochr â'ch astudiaethau AS ac A2 yn eich helpu i:

  • Fod yn fwy llwyddiannus mewn arholiadau
  • Profi bod gennych sgiliau a chryfderau gwych y gallwch eu cynnwys mewn ceisiadau UCAS
  • Sefyll allan ymhlith ymgeiswyr eraill am gyrsiau prifysgol cystadleuol
  • Gwneud penderfyniadau mwy deallus ynghylch eich dewisiadau dysgu a gyrfaol.

Beth allwch chi ei astudio?

Nid oes rhaid ichi fod yn astudio gwyddoniaeth i elwa o'r cyrsiau byr hyn. Bydd y sgiliau a ddatblygwch yn eich paratoi ar gyfer unrhyw fath o ddysgu yn y dyfodol.

Sut beth yw astudio yn y Brifysgol Agored?

Fe fyddech yn astudio'r cwrs cyfan ar-lein, ochr yn ochr â myfyrwyr yn eu blwyddyn gyntaf yn y brifysgol o bob cwr o'r byd. Mae'r cyrsiau'n cael eu haddysgu gan arbenigwyr yn eu meysydd penodol, a chi fydd yn penderfynu pa bryd y byddwch yn astudio (ond bydd gennych ddyddiadau cyflwyno!).

Yn dechrau ym mis Hydref 2019, fel arfer mae bob cwrs yn gofyn am 4-6 awr o astudio annibynnol bob wythnos, wedi'i wasgaru dros gyfnod o 21 wythnos.

Mae help wrth law hefyd. Bydd cynghorwyr astudio ar gael i chi, i'ch helpu gydag unrhyw gwestiynau ynghylch y cwrs, yn ogystal â phrif Dîm Cefnogi Myfyrwyr y Brifysgol Agored.

Sut mae gwneud cais?

Mae pob un o'r cyrsiau am ddim, ond mae lleoedd yn brin. Gofynnwch i'ch athro neu athrawes am help i ofyn am becyn cofrestru. Bydd angen ichi lenwi hwn a gofyn i'ch athro neu athrawes ei anfon atom cyn 12 Medi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, gallwch gysylltu â wales-partnerships@open.ac.uk

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws