Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Ein gwaith
  3. Ysgolion a cholegau
  4. Rhaglen Seren

Rhaglen Seren

Gall astudio modiwl lefel brifysgol law yn llaw â’ch astudiaethau AS neu A2 helpu i ehangu eich gwybodaeth academaidd, pontio’r bwlch rhwng ysgol a phrifysgol a gwella’ch datganiad personol ar gyfer y cais UCAS.

Ydych chi’n Fyfyriwr Seren?

 Plant yn eu harddegau'n astudioGallai astudio modiwl gyda’r Brifysgol Agored ochr yn ochr â’ch cyrsiau UG ac A2 fod o fantais fawr i:

  • Lwyddo’n well fyth mewn arholiadau.
  • Ddangos eich cryfderau a’ch cymhwysedd ar geisiadau UCAS.
  • Fod yn amlwg o flaen y gweddill wrth gystadlu am le ar gwrs prifysgol cystadleuol
  • Wneud benderfyniadau mwy deallus ynglŷn â dysgu a dewisiadau gyrfaol

Sut i gofrestru

Myfyrwyr Seren: 

Fel myfyriwr Seren gallech fod yn gymwys i gael bwrsari gan Lywodraeth Cymru i dalu am ffioedd modiwl y Brifysgol Agored.  

Wedi ichi ddewis modiwl o’r rhai a restrir, rhowch wybod i Gydlynydd  Seren eich ysgol neu goleg, a fydd yn gallu darparu’r dogfennau sydd eu hangen arnoch i gofrestru ar gyfer modiwl. Os bydd gennych chi unrhyw gwestiynau am y modiwlau gallwch ymchwilio pob un o’r cyrsiau isod, cysylltu â’n Tîm Cymorth i Fyfyrwyr yn y Brifysgol Agored yng Nghymru ar 029 2047 1170 neu anfon neges e-bost i Wales-Support@open.ac.uk

Cydlynwyr Seren: 

Cysylltwch â Chydlynydd  Hyb eich ardal i holi a oes bwrsari ar gael ac i ofyn am y dogfennau cofrestru y mae angen eu llenwi. Dylid anfon ceisiadau wedi’u cwblhau i Wales-Seren@open.ac.uk

 

Modiwlau achrededig ar gael ar gyfer astudio seren

Mae ein cyrsiau’n dechrau ar ddyddiadau amrywiol ac mae dyddiadau cau cofrestru ar gyfer  pob cwrs. Ewch ar dudalennau gwe’r cyrsiau unigol am ragor o wybodaeth.

A wyddoch chi?

Y Brifysgol Agored yw prifysgol fwyaf y DU gyda thros 180,000 o fyfyrwyr yn astudio ar hyn o bryd. Cynigiwn ddysgu o bell o safon fyd-eang a ddaw atoch chi. Felly os astudiwch fodiwl o’r Brifysgol Agored ar y cyd â’ch Safon uwch, byddwch yn astudio ar-lein, yn eich amser eich hun, pryd bynnag sy’n gyfleus i chi (ond bydd gennych ddyddiadau cau!).

Cyrsiau eraill

Mae gennym fwy o gyrsiau byr ar gael; cyrsiau ar-lein, heb eu hachredu yw’r rhain, a gallwch gofrestru arnynt ar unrhyw adeg -  Ni fyddwch yn cael credydau am astudio’r cyrsiau hyn, ond byddwch yn cael tystysgrif y Brifysgol Agored i gydnabod cyflawniad pan fyddwch yn eu cwblhau’n llwyddiannus. Er enghraifft, mae Darganfod Cymru a Chymraeg yn gwrs byr delfrydol gyda’r Fagloriaeth Gymraeg.

 

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Os ydych yn fyfyriwr neu’n athro a bod gennych ddiddordeb mewn rhagor o wybodaeth am Astudio gyda’r Brifysgol Agored

anfonwch e-bost atom 
neu ffoniwch ein tîm cymorth i fyfyrwyr
029 20 471170