Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Ein gwaith
  3. Ysgolion a cholegau
  4. Datblygiad proffesiynol i athrawon a staff cynorthwyol

Datblygiad proffesiynol i athrawon a staff cynorthwyol

Rydym yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth CymruCyngor y Gweithlu Addysgundebau llafur a sefydliadau eraill yng Nghymru er mwyn sicrhau bod cyrsiau a chymwysterau'r Brifysgol Agored yn berthnasol i bob lefel o staff yn y sector addysg yng Nghymru.

Disgyblion ac athro Mae yna lawer o faterion ar gyfer dysgu a datblygu mewn ysgolion – diweddaru staff gyda newidiadau mewn polisi; rheoli symudedd staff; rheoli gwella capasiti; gweithio gyda gweithwyr proffesiynol eraill; gweithio mewn partneriaeth ag asiantaethau eraill; datblygu arbenigedd penodol i fod o gymorth i gynhwysiant a datblygu arbenigedd penodol i fod o gymorth i newid proffiliau disgyblion. Gall hyblygrwydd, graddfa a phellter arddull dysgu Y Brifysgol Agored eich cynorthwyo i wynebu’r materion hyn yn hyderus.

Yn cefnogi y model dysgu Proffesiynol yng Nghymru, mae astudiaeth Y Brifysgol Agored yn ymgorffori arfer adlewyrchol a gweithgaredd yn seiliedig ar dystiolaeth yn ei modiwlau a chymwysterau, gydag aseiniadau yn seiliedig ar arfer i gynorthwyo gyda chydweithio, hyfforddi a mentora ehangach yn y gweithle. 

Mae’r manteision y mae’r Brifysgol Agored yn eu cynnig i ddysgu a datblygu mewn ysgolion a cholegau yng Nghymru, yn cwmpasu’r holl weithrediadau: