Skip to content

Toggle service links

You are here

 1. Hafan
 2. Ein gwaith
 3. Ysgolion a cholegau
 4. Sesiynau datblygu proffesiynol rhad ac am ddim i staff cefnogi ysgolion

Sesiynau datblygu proffesiynol rhad ac am ddim i staff cefnogi ysgolion

Gan weithio mewn partneriaeth ag Unsain, mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru yn cynnig y gweithdai rhad ac am ddim canlynol i staff cefnogi a chymorthyddion dysgu yng Nghymru.

Dewch i ymuno â’r gweithdai hyn am ddim ar Sadyrnau – bydd y sesiynau yn helpu i godi’ch hunan hyder yn y gweithle a meithrin dealltwriaeth glir o’ch rolau a’ch gallu.

Mae’r cyrsiau hyn ar agor i’r holl staff cefnogi, hyd yn oed os nad ydych chi’n aelod o Unsain. Byddwch yn derbyn tystysgrif cwblhau fel tystiolaeth o’ch dysgu a gellir ei ychwanegu at eich portffolio dysgu.

Dewiswch o blith y cyrsiau canlynol a dilynwch y ddolen ar-lein i archebu eich lle. Mae’r cyrsiau’n rhad ac am ddim, ond mae’n rhaid i chi archebu er mwyn cymryd rhan.

Rheoli Ymddygiad      

Cael gwared â’r rhwystrau sy’n atal dysgu:

 • Datblygu cryfder mewnol
 • Cyngor ar reoli tymer
 • Datblygu hyder
 • Myfyrio ar sut rydych yn ymateb i ymddygiad amhriodol
 • Gweithio fel tîm i gynorthwyo dysgwyr i gyflawni ar eu gorau

 

Cau’r Bwlch

Cynorthwyo plant o gefndiroedd heriol i wneud y mwyaf o’u cyrhaeddiad:

 • Hyfforddi er mwyn gwella dysgu
 • Syniadau i wella llythrennedd a rhifedd
 • Datblygu cysylltiadau gyda’r cartref
 • Gweithio fel tîm i helpu dysgwyr i gyflawni eu gorau

 

Gwneud Llythrennedd yn Hwyl

 • Syniadau Siarad a Gwrando

 • Gweithio gyda Geiriau

 • Gwneud Llythrennedd yn hwyl

Mae pob digwyddiad yn dechrau am 10.00 am ac yn gorffen am 2.00 pm. Darperir lluniaeth a chinio.

 

Dyddiad Lleoliad ac Ardal Gweithgaredd Cofrestru
23 Mehefin 2018 Neuadd Athenaeum, Llanelli Gwneud Llythrennedd yn Hwyl Archebwch yma
28 Gorffennaf 2018 Neuadd Athenaeum, Llanelli Rheoli Ymddygiad Archebwch yma

Os bydd gennych chi unrhyw gwestiwn, cysylltwch â:  wales-events@open.ac.uk