4. Gallwch astudio yn Gymraeg neu yn Saesneg

Rydym yn gwybod bod angen am bobl ragorol a all addysgu yn Gymraeg neu yn Saesneg, felly rydym wedi trefnu ein TAR fel y gallwch astudio ar ei chyfer yn y naill iaith neu'r llall.

Os nad yw'ch Cymraeg yn berffaith, neu os hoffech wella eich gramadeg neu ddysgu sgiliau iaith sylfaenol, mae cymorth ar gael i chi.

Llwybr cynradd TAR

 

5. Byddwch yn cael yr holl sgiliau a phrofiad sydd eu hangen arnoch

Nid ydym yn cyfaddawdu o ran ansawdd.

Rydym yn defnyddio'r dechnoleg orau i sicrhau y gwnewch y gorau o ddysgu ar-lein. Byddwch yn cymryd rhan mewn astudiaeth academaidd o ansawdd uchel, yn ogystal â lleoliadau ysgol hanfodol. Mae ein TAR wedi'i hachredu'n llawn gan Gyngor y Gweithlu Addysg, a byddwch yn cael Statws Athro Cymwysedig ar ôl cwblhau eich cwrs yn foddhaol.

Rydym yn falch o gynnig y TAR newydd mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, Consortia Rhanbarthol ac ysgolion partner ledled Cymru. 

 

Mae ceisiadau nawr ar agor ar gyfer y lefelau cynradd ac uwchradd, gyda Gwyddoniaeth, Mathemateg neu Gymraeg ar y ddau lwybr, yn cychwyn yn Hydref 2020. 

Gallwch hefyd gwneud cais ar gyfer Gwyddoniaeth uwchradd ar y llwybr llawn amser â chyflog yn dechrau ym mis Ebrill 2020.

Diddordeb? Gwnewch gais fan hyn

*Mae meini prawf cymhwysedd yn berthnasol i gymorth ariannol

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Person looking at tablet

Cynnydd mewn ymwelwyr siop un stop y Brifysgol Agored ar gyfer dysgu am ddim

Mae'r Brifysgol Agored wedi profi cynnydd siarp mewn ymwelwyr i'w lwyfan dysgu ar-lein am ddim OpenLearn i gael mynediad at gynnwys iechyd, llesiant ac addysgol mewn cyfnod o angen cymdeithasol sylwedd

2 Ebrill 2020
Man using VR headset

Prosiect arloesol yn ennyn cydweithio newydd rhwng darparwyr addysg a diwydiant

Mae prosiect arloesol wedi dod â phrifysgolion, colegau addysg bellach a diwydiannau ar hyd a lled De Cymru at ei gilydd i rannu a datblygu syniadau, ac archwilio’r ffyrdd y gallant weithio gyda’i gilydd yn well.

18 Mawrth 2020
Gweld pob un