4. Gallwch astudio yn Gymraeg neu yn Saesneg

Rydym yn gwybod bod angen am bobl ragorol a all addysgu yn Gymraeg neu yn Saesneg, felly rydym wedi trefnu ein TAR fel y gallwch astudio ar ei chyfer yn y naill iaith neu'r llall.

Os nad yw'ch Cymraeg yn berffaith, neu os hoffech wella eich gramadeg neu ddysgu sgiliau iaith sylfaenol, mae cymorth ar gael i chi.

Llwybr cynradd TAR

 

5. Byddwch yn cael yr holl sgiliau a phrofiad sydd eu hangen arnoch

Nid ydym yn cyfaddawdu o ran ansawdd.

Rydym yn defnyddio'r dechnoleg orau i sicrhau y gwnewch y gorau o ddysgu ar-lein. Byddwch yn cymryd rhan mewn astudiaeth academaidd o ansawdd uchel, yn ogystal â lleoliadau ysgol hanfodol. Mae ein TAR wedi'i hachredu'n llawn gan Gyngor y Gweithlu Addysg, a byddwch yn cael Statws Athro Cymwysedig ar ôl cwblhau eich cwrs yn foddhaol.

Rydym yn falch o gynnig y TAR newydd mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, Consortia Rhanbarthol ac ysgolion partner ledled Cymru. 

 

Mae ceisiadau nawr ar agor ar gyfer y lefelau cynradd ac uwchradd, gyda Gwyddoniaeth, Mathemateg neu Gymraeg ar y ddau lwybr, yn cychwyn yn Hydref 2020. 

Gallwch hefyd gwneud cais ar gyfer Gwyddoniaeth uwchradd ar y llwybr llawn amser â chyflog yn dechrau ym mis Ebrill 2020.

Diddordeb? Gwnewch gais fan hyn

*Mae meini prawf cymhwysedd yn berthnasol i gymorth ariannol

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Degree apprentice at laptop

Blog: Prentisiaethau Gradd yng Nghymru

Mae Rhys Daniels yn trafod datblygiad prentisaethau gradd yn y Brifysgol Agored yng Nghymru. 

7 Chwefror 2020
Digital transformation needs to be led from the top if Welsh organisations are to thrive in the digital age, according to The Open University.

Byrddau sy'n deall y byd digidol yn pweru twf yng Nghymru

Mae angen i weithgarwch trawsnewid digidol gael ei arwain o'r brig er mwyn i sefydliadau yng Nghymru ffynnu yn yr oes ddigidol, yn ôl Y Brifysgol Agored.

6 Chwefror 2020
Gweld pob un