Cerys Furlong, Chwarae Teg

Gwendolyn Sterk, Cymorth i Ferched Cymru

Gwyneth Sweatman, Llywydd UCM Cymru

Holly Powell-Jones, Online Media Law

Leanne Wood, Aelod Cynulliad y Rhondda

Seyi Akiwowo, Glitch


 

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Teacher in classroom

Mae dros 60% o oedolion yng Nghymru uchelgais nad ydynt wedi'i chyflawni  – dim ond 19% sy'n bwriadu eu gwireddu

Yn ôl Y Brifysgol Agored, mae gan naw allan o bob 10 (95%) o oedolion yng Nghymru uchelgais mewn bywyd; ymhlith y rhai mwyaf cyffredin mae ennill mwy o arian (46%), sicrhau dyfodol gwell i'w teulu (38%), magu hyder (31%) ac ysbrydoli eu plant (31%

10 Ionawr 2020
Athro ysgol uwchradd gyda disgybl

5 rheswm dros astudio i fod yn athro neu athrawes gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru

Yn ddiweddar, mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi cyhoeddi rhaglen TAR hyblyg newydd. Gallwch astudio yn awr i fod yn athro ysgol gynradd neu'n athro ysgol uwchradd drwy ddysgu o bell, ar yr amod bod gradd gennych eisoes a'ch bod yn bodloni'r gofynion mynediad.

7 Ionawr 2020
Gweld pob un