Cerys Furlong, Chwarae Teg

Gwendolyn Sterk, Cymorth i Ferched Cymru

Gwyneth Sweatman, Llywydd UCM Cymru

Holly Powell-Jones, Online Media Law

Leanne Wood, Aelod Cynulliad y Rhondda

Seyi Akiwowo, Glitch


 

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Louise Casella, Director of The Open University in Wales

Blog: Addysg cyn ac ar ôl cyfyngiadau symud

Mae Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru Louise Casella yn trafod traw effaith y coronafeirws arnom ni, ac yn edrych beth all hyn ei olygu i ddyfodol addysg uwch yng Nghymru.

28 Mai 2020
Darlun y Brifysgol Agored

Sut mae myfyrwyr y Brifysgol Agored yng Nghymru yn gwneud gwahaniaeth yn ystod pandemig byd-eang

O weithio ar y rheng flaen i greu adnoddau i helpu gydag addysgu gartref, dyma rai o'r ffyrdd y mae myfyrwyr y Brifysgol Agored yng Nghymru wedi bod yn gwneud gwahaniaeth yn ystod y pandemig byd-eang.

22 Mai 2020
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891