Skip to content

Toggle service links

Broceru neu Oedi Brexit yng Nghymru?

Bydd Dr Leslie Budd o’r Brifysgol Agored yn siarad Brexit yn Wythnos Fusnes Caerdydd

10fed Tachwedd, 12pm
Teras Glan yr Afon, Stadiwm y Principality
Mae hwn yn ddigwyddiad am ddim gan Wythnos Fusnes Caerdydd dilynwch y ddolen hon i weld y cyfarwyddiau ymuno.

Yn sgil pleidlais y refferendwm i adael yr Undeb Ewropeaidd, datganodd Prif Weinidog Prydain fod “Brexit yn golygu Brexit”. Mae ar ba ffurf a pha hyd amser y bydd y broses hon yn ei chymryd yn nwylo’r unknown unknowns (fel dywedodd Donald Rumsfeld yn enwog). Beth a wyddom yn nawr yw, wrth gyfryngu setliad y Deyrnas Unedig ôl-Brexit, efallai bydd oedi ar gyfer nifer o’r cenhedloedd a rhanbarthau datganoledig. Yn achos y cyntaf, rhoddir achos arbennig o ystyried eu galluoedd economaidd-gymdeithasol gwahanol yn ogystal â gwaith adeiladu cyfansoddiadol. Mae’r sgwrs hon yn tynnu sylw at ddamcaniaeth economaidd o glybiau er mwyn archwilio effaith cynigion Brexit presennol ar yr economi yng Nghymru.

07/11/2016