Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Coronafeirws (COVID-19)

Coronafeirws (COVID-19)

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru yn monitro pandemig coronafeirws yn agos a bydd yn dilyn arweiniad a gyhoeddwyd gan lywodraethau'r DU a Chymru.

Ein blaenoriaeth yw sicrhau iechyd a lles ein staff a'n myfyrwyr, tra'n sicrhau bod busnes y brifysgol yn rhedeg mor llyfn â phosibl.

O ddydd Gwener 13 Mawrth 2020, mae'r brifysgol wedi canslo tiwtorialau wyneb yn wyneb lle bod dewis arall ar-lein. Rydym wedi cyhoeddi'r dudalen gyngor hon ar gyfer myfyrwyr, a fydd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

Yr ydym hefyd wedi creu'r dudalen hon i esbonio beth mae'r brifysgol yn ei wneud i gefnogi myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr, staff ac aelodau'r cyhoedd yn ystod y cyfnod hwn

Bydd swyddfa’r Brifysgol Agored yng Nghymru yng Nghaerdydd ar gau o 5pm dydd Gwener 20 Mawrth am gyfnod amhenodol. Bydd staff y swyddfa'n gweithio o adref yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein tîm cymorth myfyrwyr ar gael i roi gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i fyfyrwyr. Yr ydym wedi gohirio ein cymorth teleffôn dros dro ac yn symud at roi cymorth trwy sgwrs ar-lein ac ebost. Am nawr, ebostiwch cymorth-cymru@open.ac.uk yn hytrach na ffonio os gwelwch yn dda.

Dolenni:

Cyngor i fyfyrwyr

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Cyngor y GIG ar gadw'n ddiogel

 

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Womenspire winners image

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn ennill gwobr cyflogwr Womenspire 2020

Mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi ennill y wobr Cyflogwr Chwarae Teg yn Womenspire 2020.

2 Hydref 2020
Old photo of mother and son being served in a shop in Butetown

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn dathlu Mis Hanes Pobl Dduon

Mae heddiw’n nodi dechrau Mis Hanes Pobl Ddu, sef coffâd blynyddol rhyngwladol sy'n cydnabod a gwerthfawrogi'r unigolion a'r digwyddiadau ysbrydoledig o'r gymuned Ddu. Mae'r Brifysgol Agored wedi cynhyrchu hwb Mis Hanes Pobl Ddu newydd ar OpenLearn sy'n cynnwys rhai pobl a digwyddiadau ysbrydoledig. Yng Nghymru, bydd y brifysgol yn rhannu erthyglau ac adnoddau ar hanes pobl ddu o safbwynt Cymreig ar wefan y Brifysgol Agored yng Nghymru a sianeli cyfryngau cymdeithasol.

1 Hydref 2020
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891