Skip to content

Toggle service links

Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru i roi’r gorau i’w swydd ym mis Tachwedd 2017

Wedi degawd yn arwain y Brifysgol Agored yng Nghymru, mae Rob Humphreys CBE wedi penderfynu y bydd yn rhoi’r gorau i’w swyddogaeth fel Cyfarwyddwr Cenedlaethol yng Nghymru ym mis Tachwedd  2017.

Dywedodd Peter Horrocks CBE, Is-Ganghellor y Brifysgol Agored: “Hoffwn gofnodi fy niolch i Rob am arwain gwaith y Brifysgol yng Nghymru. Yn ystod ei gyfnod fel Cyfarwyddwr, mae’r OU wedi llwyddo i ddod yn brif ddarparwr Addysg Uwch rhan-amser Cymru, ac mae Rob wedi dod yn ffigwr dylanwadol wrth hyrwyddo gwerth addysg uwch rhan-amser o fewn cylchoedd llunwyr polisi, gan arwain at argymhellion Adolygiad Diamond o ffioedd a chyllid addysg uwch yng Nghymru.  Mae’r Brifysgol yn dymuno’r gorau i Rob yn y dyfodol.”

Dywedodd Rob Humphreys “Fe fydda i’n dathlu pen-blwydd pwysig ym mis Tachwedd ac, wedi deng mlynedd yn y swydd, dyma’r adeg iawn i symud ymlaen. Mae wedi bod yn fraint cael arwain gwaith y Brifysgol yng Nghymru, ac fe hoffwn i ddiolch o galon i’r tîm ardderchog yn yr OU yng Nghymru, i gydweithwyr ym mhob rhan o'r Brifysgol sydd wedi cefnogi a chyfrannu at ein gwaith, ac i bartneriaid allanol sydd wedi galluogi’r Brifysgol i gyrraedd mwy a mwy o ddysgwyr. Hoffwn ddiolch a dymuno’n dda i bawb yn ddieithriad, yn enwedig y nifer fawr o fyfyrwyr a chyn-fyfyrwyr OU ym mhob cwr o Gymru.” 

Dywedodd Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg yn Llywodraeth Cymru :
 “Mae’r OU yng Nghymru wedi ffynnu dan arweinyddiaeth Rob. Yn ystod y cyfnod hwnnw, yn ogystal â pharhau i gyflawni er mwyn ei myfyrwyr, mae’r OU wedi gweddnewid ei chyfraniad at fywyd dinesig ac academaidd yng Nghymru. Mae Rob wedi cefnogi dysgu gydol oes, democratiaeth ymrwymedig yng Nghymru, a pholisi addysg blaengar mewn ffordd gydwybodol ac adeiladol drwy gydol y cyfnod. Fel Ysgrifennydd Addysg, rwyf i, a gweddill y sector yng Nghymru, yn edrych ymlaen at fwy o gyfraniadau o’r fath yn y misoedd a’r blynyddoedd nesaf.”
 

 

28/06/2017