Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn ethol Cymrodyr o'r Brifysgol Agored

Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn ethol Cymrodyr o'r Brifysgol Agored

Cafodd yr Athro Trevor Herbert, Athro Emeritws Cerddoriaeth yn y Brifysgol Agored, a Rob Humphreys, Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru, eu hethol yn Gymrodyr Cymdeithas Ddysgedig Cymru. Nhw yw'r cyntaf o'r Brifysgol Agored i gael y statws hwn.

Cymdeithas Ddysgedig Cymru yw academi genedlaethol gwyddoniaeth a llên Cymru.  Mae ganddi Siarter Frenhinol ac mae'n eistedd ochr yn ochr â chyrff disgyblaethau eraill megis Cymdeithas Frenhinol Caeredin ac Academi Frenhinol Iwerddon. Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn aelod o ALLEA, ffederasiwn academïau cenedlaethol Ewrop.

Mae'r Gymdeithas yn annibynnol a hunanlywodraethol, ac mae ei dibenion yn cynnwys darparu budd cyhoeddus drwy gydnabod rhagoriaeth ysgolheigaidd, hyrwyddo ymchwil, a darparu cyngor arbenigol, annibynnol ac ysgolheigaidd ar amrywiaeth o bolisïau cyhoeddus a materion cymdeithasol a diwylliannol ehangach.

Sefydlwyd y Gymdeithas yn 2010 ond gellir olrhain gwreiddiau corff o'r fath yng Nghymru yn ôl i sefydlu Cymdeithas Anrhydeddus y Cymmrodorion yn 1751.

Mae cael eich ethol yn un o Gymrodyr Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn gydnabyddiaeth gyhoeddus o ragoriaeth academaidd a chyfraniad at fywyd deallusol Cymru a'r byd.  Caiff Cymrodyr eu hethol yn dilyn archwiliad manwl o'u cyflawniadau yn eu priod feysydd a phroses ethol pum cam.   

Mae gan y Gymdeithas bellach mwy na 420 o Gymrodyr o bob maes dysgu, sy'n ffigurau nodedig yn eu priod ddisgyblaethau neu swyddi proffesiynol academaidd. Maent yn helpu'r Gymdeithas gyda'i gwaith drwy wasanaethu ar ei phwyllgorau a'i gweithgorau amrywiol a thrwy ei chynrychioli yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Dywedodd Syr Emyr Jones Parry, Llywydd y Gymdeithas:

"Mae'n bleser gennyf groesawu amrywiaeth eang o unigolion rhagorol i'r Gymrodoriaeth eleni. Caiff pob Cymrawd newydd ei ethol ar lwyddiant nodedig ei waith. Bydd y Cymrodyr newydd hyn yn helpu i wella ein gallu i gefnogi rhagoriaeth ym mhob un o feysydd bywyd academaidd a chymdeithasol, yng Nghymru a thramor.

Mae'r Athro Trevor Herbert yn Athro Emeritws Cerddoriaeth yn Y Brifysgol Agored. Mae'n awdurdod rhyngwladol ar hanes diwylliannol cerddoriaeth offerynnol. Mae parch mawr at ei lyfrau, erthyglau a'i gyfraniadau at weithiau cyfeirio gorau'r byd. Mae wedi derbyn sawl gwobr academaidd fawr ac mae'n Gymrawd er Anrhydedd yng Ngholeg Cerdd Leeds a'r Coleg Cerdd Brenhinol.

Wrth sôn am gael ei ethol yn Gymrawd, dywedodd yr Athro Herbert:   'Mae hwn yn anrhydedd pwysig ac rwyf yn falch iawn ohono. Rwy'n falch o gael fy rhestru ymhlith grŵp o bobl sydd wedi cyfrannu'n sylweddol at fywyd deallusol ledled y byd."

Rob Humphreys yw Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru ac Is-gadeirydd y corff sector cyfan, sef Prifysgolion Cymru. Mae'n addysgwr oedolion uchel ei barch sydd wedi cyfrannu'n sylweddol at lywio polisi addysg uwch yng Nghymru dros y blynyddoedd diwethaf. Bu hefyd yn cyfrannu'n amlwg at drafodaethau a dadansoddiadau diwygio cyfansoddiadol yng Nghymru a'r DU, a bu hefyd yn aelod o Gonfensiwn Cymru Gyfan a'r Comisiwn ar Ddatganoli (Comisiwn Silk).

Dywedodd Mr Humphreys:

"Mae'n fraint ac yn anrhydedd bod y Gymdeithas wedi fy nghydnabod i a'r Athro Herbert yn y ffordd hon.  Mae gan Gymru draddodiad hir a chyfoethog o ragoriaeth academaidd, ac yn amlach na pheidio mae ysgogiad democrataidd wrth wraidd y traddodiad hwnnw. Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru yn cyfrannu'n sylweddol am ddatblygu'r ymdrechion hynny, ac rydym yn ymrwymedig i weithio mewn partneriaeth â Chymdeithas Ddysgedig Cymru i hyrwyddo ymgysylltiad cyhoeddus ym mywyd deallusol y wlad."

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cytundeb newydd â'r Brifysgol Agored ar gyfer hyfforddiant athrawon

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi cael contract gyda Llywodraeth Cymru i ddarparu hyfforddiant athrawon rhan-amser a seiliedig ar waith.

7 Mawrth 2019

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn croesawu cynnydd mawr yn nifer y myfyrwyr rhan amser

Mae’r Brifysgol yng Nghymru wedi croesawu cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru o gynnydd 35% mewn nifer o fyfyrwyr rhan-amser israddedig yng Nghymru.

6 Chwefror 2019
Gweld pob un