Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Dathlu 50 mlynedd o’r Brifysgol Agored yng Nghymru gydag arddangosfa hanesyddol unigryw

Dathlu 50 mlynedd o’r Brifysgol Agored yng Nghymru gydag arddangosfa hanesyddol unigryw

Louise Casella and Kirsty Williams AM

Ddoe cynhaliodd Y Brifysgol Agored yng Nghymru dderbyniad arbennig i ddathlu ei hanner canfed pen-blwydd, gan ddwyn ynghyd gyn-fyfyrwyr Y Brifysgol Agored, ACau, rhanddeiliaid a’r cyhoedd am ddiwrnod o ddathliadau.

Roedd y dathliadau, a gynhaliwyd yn yr Eglwys Norwyaidd hanesyddol ym Mae Caerdydd, yn gyfle i bobl daro cipolwg yn ôl ar ba mor bell y mae’r Brifysgol Agored wedi dod ers ei sefydlu ym 1969, a’i gobeithion i’r dyfodol i gyrraedd mwy fyth o fyfyrwyr gyda’i model dysgu o bell hyblyg, cefnogol ac arloesol.

Agorwyd y digwyddiad gydag arddangosfa o ddeunyddiau unigryw o archif Y Brifysgol Agored, yn edrych yn ôl ar hanner can mlynedd o ddeunyddiau astudio a digwyddiadau hanesyddol o bwys. Yn ogystal, adroddwyd ei hanes cyfoethog trwy fideo, a gyflwynwyd gan leisiau’r Brifysgol Agored yng Nghymru, ei staff a’i myfyrwyr.

Croesawodd Louise Casella, cyfarwyddwraig Y Brifysgol Agored yng Nghymru, y gwesteion gydag araith ysbrydoledig. Dywedodd: “Mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi bod ar flaen y gad wrth arloesi ym maes addysg uwch ers ei sefydlu ym 1969. Rydym wedi croesawu a chefnogi mwy na 200,000 o fyfyrwyr yng Nghymru dros yr hanner can mlynedd diwethaf.

Mae heddiw wedi bod yn gyfle gwych i arddangos effaith Y Brifysgol Agored ar Gymru, ac i ddathlu gyda’n myfyrwyr rhyfeddol, ein staff, cyn-fyfyrwyr a rhanddeiliaid. Mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru’n gwella ac ehangu trwy amser, ac fe welom gynnydd o 40% yn y dysgwyr newydd wnaeth ymuno â ni’r llynedd.

Louise Casella, Cyfarwyddwraig Y Brifysgol Agored yng Nghymru

“Gyda’n cynnig o gyrsiau’n esblygu’n barhaus, rydym bellach yn darparu portffolio o gyrsiau ledled Cymru sy’n sbarduno chwilfrydedd ac sy’n cynyddu sgiliau ac awydd i ddysgu, gan gadw’n driw i’n neges bod addysg ar gyfer pawb.”

Yn siarad yn y digwyddiad, dywedodd Y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams: “Ers hanner can mlynedd, mae’r Brifysgol Agored wedi ei gwreiddio mewn cymunedau ledled Cymru a’r DU, tra’n arloesi, anelu’n uchel ac estyn allan i’r byd. Trwy’r Brifysgol Agored, mae cannoedd o filoedd o fyfyrwyr wedi newid eu straeon a’u dyfodol eu hunain, gan drawsnewid bywydau, teuluoedd a chymunedau.

“Diolch i’r cynnydd aruthrol yn nifer y myfyrwyr yng Nghymru, bydd miloedd yn fwy o raddedigion dros y blynyddoedd i ddod. Mae’n wir fraint gweithio gyda’r Brifysgol Agored i ehangu mynediad i addysg, anelu i greu sector addysg uwch ddinasgar ac agor amrediad eang o gyfleoedd gyrfa i bawb.

Felly pen-blwydd hapus i’r Brifysgol Agored ac ymlaen i’r hanner can mlynedd nesaf!

Kirsty Williams AC, Y Gweinidog Addysg

I ddysgu mwy am hanes cyfoethog Y Brifysgol Agored, gallwch ymweld â’r archifau digidol. I rannu eich stori ar y cyfryngau cymdeithasol, tagiwch @OUCymru a’r hashnod #OU50.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Business meeting

Baromedr Busnes y Brifysgol Agored 2019: Cymru

Niwed i fusnesau Cymru wrth i brinder rheolwyr greu bwlch sgiliau gwerth £155m

Mae prinder sgiliau yn costio dros £150 miliwn i sefydliadau Cymru, yn ôl adroddiad newydd sy'n monitro'r tirlun Busnes yng Nghymru a gweddill y DU.

9 Gorffennaf 2019
Earth from space

Rhyfeddodau cyfres Y Brifysgol Agored/y BBC 'The Planets' yn dod i Fannau Brycheiniog

Croesawodd Y Brifysgol Agored yng Nghymru a Dark Sky Wales westeion i Ganolfan Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ddydd Gwener diwethaf am ddigwyddiad am ddim yn seiliedig ar gyd-gynhyrchiad diweddar y BBC/Y Brifysgol Agored, The Pl

4 Gorffennaf 2019
Gweld pob un