Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Is-ganghellor y Brifysgol Agored yn traddodi darlith flynyddol

Is-ganghellor y Brifysgol Agored yn traddodi darlith flynyddol

Yr Athron Tim Blackman, Is-Ganghellor Y Brifysgol Agored

Traddododd Is-ganghellor y Brifysgol Agored yr Athro Tim Blackman ddarlith goffa flynyddol Raymond Williams eleni ddydd Llun 1 Chwefror.

Yn dwyn y teitl Raymond Williams ac ‘addysg ddefnyddiol’: beirniadaeth a dathliad, archwiliodd y sgwrs waith un o feddylwyr cymdeithasol amlycaf Cymru, gan ystyried beth byddai ei safbwynt ef wedi bod ar addysg oedolion heddiw. Trafododd yr Athro Blackman farn Williams ar hyfforddiant galwedigaethol ochr yn ochr â’r hyn a ddisgrifiwyd fel ‘addysg ryddfrydol gyffredin’.

Mae recordiad o'r ddarlith ar gael yn fan hyn.

Cafodd gwylwyr ar-lein eu cyfarch hefyd gan y Gweinidog Addysg Kirsty Williams AS, a gyflwynodd yr Athro Blackman cyn ei ddarlith.

Trefnwyd y digwyddiad mewn partneriaeth rhwng Y Brifysgol Agored yng Nghymru a Sefydliad Dysgu a Gwaith Cymru.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Logo deall datganoli yng Nghymru a thu fewn y senedd

Datganoli yng Nghymru – profi eich gwybodaeth

Beth ydych chi'n ei wybod am ddatganoli a gwleidyddiaeth Cymru? Rhowch gynnig ar ein cwis i weld. 

7 Ebrill 2021
Person with money related objects

Fersiwn newydd iaith Gymraeg o gwrs poblogaidd MSE 'Academoney' gyda'r Brifysgol Agored

Mae un o gyrsiau mwyaf poblogaidd, rhad ac am ddim y Brifysgol Agored yn mynd i fod yn ddwyieithog, gan roi'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen ar siaradwyr Cymraeg i feistroli eu harian, yn eu dewis iaith, boed hynny yn y Gymraeg neu'r Saesneg.

22 Mawrth 2021
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891