Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Gweithiwr TG Proffesiynol o Gymru yn siarad am addysg gyda'r darlledwraig Gemma Cairney

Gweithiwr TG Proffesiynol o Gymru yn siarad am addysg gyda'r darlledwraig Gemma Cairney

Photo of Daniel Stanton

Myfyriwr TG o'r Trallwng yw'r gwestai diweddaraf ar bodlediad newydd sbon a gynhelir gan y cyflwynydd Gemma Cairney.

Mae Life … On Our Terms yn gyfres podlediad wyth pennod gan y Brifysgol Agored (OU) sy'n trafod amrywiaeth o bynciau am fywyd a'r llwybrau ysbrydoledig at lwyddiant a gymerwyd gan rai enwau enwog. Mae'r gyfres hefyd yn clywed yn uniongyrchol gan fyfyrwyr israddedig ifanc y Brifysgol Agored, y mae gan bob un ohonynt stori ddiddorol i'w rhannu.

Dechreuodd Daniel Stanton ei gwrs ym mis Chwefror 2020. Mae'n byw yng nghefn gwlad Powys, felly pan ddywedodd cynghorydd gyrfaoedd wrtho am y Brifysgol Agored, sylweddolodd mai dyma'r dewis perffaith iddo.

Dywedodd Daniel:

"Roeddwn eisiau gweithio yn y maes technoleg ond roeddwn i'n cael fy llethu gan faint oedd i'w ddysgu. Roeddwn eisiau dod o hyd i raglen a oedd wedi'i strwythuro'n dda ac a oedd yn dechrau gyda'r pethau sylfaenol ond yn arwain at gymhwyster a gydnabyddir gan y diwydiant."

"Roedd fy nghyflogwyr yn llawn edmygedd o ba mor angerddol oeddwn i dros y diwydiant a'r ffaith fy mod yn rhoi fy hun drwy radd Prifysgol Agored. Roeddent yn cydnabod yr ymrwymiad a'r ymroddiad yr oedd ei angen arno."

Mae'n siarad â Gemma am ei yrfa yn y maes TG, a sut mae astudio wedi agor gyrfa newydd gyffrous mewn technoleg. Ar hyn o bryd mae'n gweithio fel pensaer rhwydwaith iau a'i uchelgais yw parhau mewn telathrebu neu beirianneg feddalwedd.

Ychwanegodd Daniel:

"Roedd gen i wybodaeth gyfyngedig am rwydweithio cyn i mi ddechrau yn y Brifysgol Agored, felly drwy astudio'r cwrs a gwneud rhywfaint o ddysgu yn fy amser fy hun, cefais gynnig swydd fel peiriannydd rhwydwaith iau. Yn y gwaith, maent yn dysgu pethau newydd i mi ac mae'n ymarferol iawn."

Image of Sharmadean Reid

Bob wythnos ar y gyfres, mae gwestai adnabyddus arall sydd wedi creu eu llwybr llwyddiannus iawn eu hunain mewn bywyd yn ymuno â Gemma. Y tro hwn, Sharmadean Reid oedd y gwestai – sylfaenydd WAH nails a Beautystack, y rhwydwaith cymdeithasol lle mae busnesau'n postio lluniau o'u triniaethau a gall defnyddwyr archebu gyda nhw'n uniongyrchol.

Yn y bennod, mae Sharmadean yn siarad â Gemma am ei thaith fel entrepreneur ac yn defnyddio technoleg i ddatblygu ei syniadau. Mae hi hefyd yn trafod dysgu gydol oes, a rhai o'r cyrsiau diddorol a gofrestrodd arnynt i roi mantais gystadleuol iddi, o astudiaethau busnes i athroniaeth.

I glywed Gemma yn siarad â Daniel a Shamadean Reid gwrandewch ar y podlediad yma.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Logo deall datganoli yng Nghymru a thu fewn y senedd

Datganoli yng Nghymru – profi eich gwybodaeth

Beth ydych chi'n ei wybod am ddatganoli a gwleidyddiaeth Cymru? Rhowch gynnig ar ein cwis i weld. 

7 Ebrill 2021
Person with money related objects

Fersiwn newydd iaith Gymraeg o gwrs poblogaidd MSE 'Academoney' gyda'r Brifysgol Agored

Mae un o gyrsiau mwyaf poblogaidd, rhad ac am ddim y Brifysgol Agored yn mynd i fod yn ddwyieithog, gan roi'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen ar siaradwyr Cymraeg i feistroli eu harian, yn eu dewis iaith, boed hynny yn y Gymraeg neu'r Saesneg.

22 Mawrth 2021
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891