Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Julia Gillard yn cael ei hanrhydeddu gan y Brifysgol Agored yng Nghymru

Julia Gillard yn cael ei hanrhydeddu gan y Brifysgol Agored yng Nghymru

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyn-Brif Weinidog Awstralia yn cael ei hanrhydeddu ochr yn ochr â graddedigion o Gymru yn seremoni’r Brifysgol Agored yng Nghymru yng Nghaerdydd

Ddoe, yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, cyflwynwyd gradd anrhydeddus i gyn-Brif Weinidog Awstralia, Julia Gillard gan y Brifysgol Agored yng Nghymru am ei chyfraniad at wasanaethau cyhoeddus.

Julia Gillard yw’r fenyw gyntaf i ddod yn Brif Weinidog yn Awstralia. Mae’n enedigol o’r Barri ac fe ddaeth yn ôl i Gymru am un diwrnod yn unig i dderbyn y gydnabyddiaeth glodwiw hon o’i hacademia a’i phroffesiwn.

Dywedodd Julia Gillard, un o Raddedigion Anrhydeddus y Brifysgol Agored yng Nghymru: “Mae’n fraint enfawr derbyn doethuriaeth anrhydeddus gan y Brifysgol Agored yng Nghymru, fy ngwlad enedigol. Dylai’r graddedigion i gyd fod yn falch iawn o’r hyn maen nhw wedi’i gyflawni. Gobeithio y byddan nhw wir yn mwynhau'r achlysur arbennig hwn. Pob lwc i bob un ohonyn nhw yn y dyfodol”.

Mae’n fraint enfawr derbyn doethuriaeth anrhydeddus gan y Brifysgol Agored yng Nghymru, fy ngwlad enedigol. Dylai’r graddedigion i gyd fod yn falch iawn o’r hyn maen nhw wedi’i gyflawni.

Julia Gillard

Ymhlith y bobl nodedig eraill gafodd eu hanrhydeddu yn y seremoni roedd Dr Paul Davies, Cyfarwyddwr Celf Theatr Volcano Abertawe, am ei wasanaethau i’r celfyddydau. Dros y blynyddoedd, mae nifer o bobl ddylanwadol ledled y wlad wedi derbyn yr anrhydedd hwn yn cynnwys Huw Stephens sy’n DJ ar Radio 1, Steve Eaves y Bardd o Gymru a Shahien Taj OBE, Cyfarwyddwr Sefydliad Henna.

Wrth ei hochr hi roedd 450 o raddedigion penderfynol sydd wedi gweithio’n galed, yn aml dros nifer o flynyddoedd. Gan gydbwyso swyddi amser llawn, teulu a bywyd cymdeithasol, mae’r graddedigion wedi dangos ymroddiad ac ymrwymiad clir i wella eu haddysg.

Mae’r Brifysgol Agored yn darparu cyfleoedd dysgu o bell i tua 7,000 o bobl yng Nghymru - y darparwr addysg uwch ran-amser mwyaf yn y wlad.

Dywedodd 62% o raddedigion y Brifysgol Agored yng Nghymru fod ganddyn nhw ragolygon gwell o ran cyflog oherwydd eu hastudiaethau, ac yn ôl yr adroddiadau, mae’r effaith economaidd ar Gymru yn £137 miliwn [Ysgol Economeg Llundain, 2014].

Dechreuodd Lauren Oliver astudio gyda’r Brifysgol Agored yng Nghymru yn ôl yn 2011. Mae’n un o’r myfyrwyr fydd yn cael eu hanrhydeddu heddiw am raddio mewn Saesneg o’r Brifysgol Agored yng Nghymru. Roedd gan Lauren, sy’n wreiddiol o Dorset, dair swydd, gan weithio fel cynorthwyydd addysgu, mewn tafarn gyda’r nos ac ar fferm ei phartner yng Nghaernarfon. Tra bu’n gweithio ac yn astudio, dysgodd siarad Cymraeg hefyd. Saith mlynedd yn ddiweddarach ac ar ôl gweithio’n galed iawn, mae wedi cwblhau ei gradd ac mae ar fin dod yn athro cymwysedig.

Dywedodd Lauren Oliver, un o Raddedigion y Brifysgol Agored yng Nghymru: “Roedd y seremoni raddio heddiw yn anhygoel! Pan adawais i'r ysgol, doedd gen i ddim syniad beth roeddwn i’n mynd i’w wneud fel gyrfa. Drwy'r Brifysgol Agored, fe lwyddais i weithio’n rhan-amser mewn ysgol, helpu ar fferm fy mhartner yng Ngogledd Cymru ac astudio. Diolch i’r radd hon, rydw i nawr yn hyfforddi i fod yn athro cymwysedig”.

Mae’r diwrnod graddio yn arbennig i bawb. Nid yn unig i’r graddedigion sydd wedi gweithio mor galed, ond i’r teulu, ffrindiau a chydweithwyr sydd wedi eu cefnogi nhw hefyd.

Louise Casella

Dywedodd Louise Casella, Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru: “Mae’r diwrnod graddio yn arbennig i bawb. Nid yn unig i’r graddedigion sydd wedi gweithio mor galed, ond i’r teulu, ffrindiau a chydweithwyr sydd wedi eu cefnogi nhw hefyd.

“Yn aml, mae gan raddedigion y Brifysgol Agored yng Nghymru swyddi amser llawn neu deuluoedd i’w cynnal. Ein nod ni yw sicrhau bod addysg ar gael i bawb a’i bod yn hyblyg, er mwyn i bobl allu cydbwyso eu bywydau ochr yn ochr â’u hastudiaethau”.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Louise Casella and Kirsty Williams AM

Dathlu 50 mlynedd o’r Brifysgol Agored yng Nghymru gydag arddangosfa hanesyddol unigryw

Ddoe cynhaliodd Y Brifysgol Agored yng Nghymru dderbyniad arbennig i ddathlu ei hanner canfed pen-blwydd, gan ddwyn ynghyd gyn-fyfyrwyr Y Brifysgol Agored, ACau, rhanddeiliaid a’r cyhoedd am ddiwrnod o ddathliadau.

24 Mehefin 2019
Mae Adroddiad newydd gan y Brifysgol Agored i nodi ei phen-blwydd yn 50 oed yn archwilio sut olwg fydd ar ddysgu erbyn 2070

Rhith-wirionedd synhwyraidd llawn a dysgu o ymennydd i ymennydd - datgelu dyfodol dysgu

Mae Adroddiad newydd gan y Brifysgol Agored i nodi ei phen-blwydd yn 50 oed yn archwilio sut olwg fydd ar ddysgu erbyn 2070

31 Mai 2019
Gweld pob un