Skip to content

Toggle service links

Lansio Blodeugerdd Llenyddiaeth Gymraeg yn y Brifysgol Agored yng Nghymru

Ar 6 Gorffennaf roedd yn bleser gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru gynnal lansiad The Old Red Tongue – An Anthology of Welsh Literature.

Mae'r Old Red Tongue yn flodeugerdd bwysig sy'n cynnwys dros 300 o destunau - cerddi, dramâu, cofiannau, traethodau, detholiadau o nofelau a straeon byrion, emynau, molawdau, marwnadau, rhyddiaith ganoloesol, sylwebaethau gwleidyddol a diwinyddol - gan fwy na 200 o ysgrifenwyr yn cwmpasu pob cyfnod o'r chweched ganrif i'r presennol gyda thestun dwyieithog. 

Roedd y digwyddiad lansio yn cynnwys cyfraniadau gan olygyddion a chyhoeddwr y llyfr yn ogystal â darlleniadau gan rai o'r ysgrifenwyr y caiff eu gwaith ei gynnwys yn y flodeugerdd.

Dywedodd Hannah Pudner, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Strategaeth Allanol Y Brifysgol Agored yng Nghymru:

"Rydym yn falch iawn o allu cefnogi cyhoeddi'r gwaith pwysig hwn. Mae'r Old Red Tongue yn gyfrol hynod o drawiadol sy'n gwneud cyfraniad sylweddol i astudio a mwynhau llenyddiaeth Gymraeg." 

Mae'r llyfr wedi'i olygu gan Gwyn Griffiths a Meic Stephens gyda chyflwyniad gan Dafydd Johnston a chaiff ei gefnogi gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru. Mae'r llyfr wedi'i gyhoeddi gan Francis Boutle yn y gyfres Lesser Used Languages of Europe ac mae nawr ar gael i'w brynu ar eu gwefan.

 

17/07/2017