Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Lansio Blodeugerdd Llenyddiaeth Gymraeg yn y Brifysgol Agored yng Nghymru

Lansio Blodeugerdd Llenyddiaeth Gymraeg yn y Brifysgol Agored yng Nghymru

Lansio Blodeugerdd Llenyddiaeth Gymraeg yn y Brifysgol Agored yng Nghymru

Ar 6 Gorffennaf roedd yn bleser gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru gynnal lansiad The Old Red Tongue – An Anthology of Welsh Literature.

Mae'r Old Red Tongue yn flodeugerdd bwysig sy'n cynnwys dros 300 o destunau - cerddi, dramâu, cofiannau, traethodau, detholiadau o nofelau a straeon byrion, emynau, molawdau, marwnadau, rhyddiaith ganoloesol, sylwebaethau gwleidyddol a diwinyddol - gan fwy na 200 o ysgrifenwyr yn cwmpasu pob cyfnod o'r chweched ganrif i'r presennol gyda thestun dwyieithog. 

Roedd y digwyddiad lansio yn cynnwys cyfraniadau gan olygyddion a chyhoeddwr y llyfr yn ogystal â darlleniadau gan rai o'r ysgrifenwyr y caiff eu gwaith ei gynnwys yn y flodeugerdd.

Dywedodd Hannah Pudner, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Strategaeth Allanol Y Brifysgol Agored yng Nghymru:

"Rydym yn falch iawn o allu cefnogi cyhoeddi'r gwaith pwysig hwn. Mae'r Old Red Tongue yn gyfrol hynod o drawiadol sy'n gwneud cyfraniad sylweddol i astudio a mwynhau llenyddiaeth Gymraeg." 

Mae'r llyfr wedi'i olygu gan Gwyn Griffiths a Meic Stephens gyda chyflwyniad gan Dafydd Johnston a chaiff ei gefnogi gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru. Mae'r llyfr wedi'i gyhoeddi gan Francis Boutle yn y gyfres Lesser Used Languages of Europe ac mae nawr ar gael i'w brynu ar eu gwefan.

 

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Y Brifysgol Agored Yn Penodi Cyfarwyddwr Newydd Yng Nghymru

Y Brifysgol Agored Yn Penodi Cyfarwyddwr Newydd Yng Nghymru

Bydd Louise Casella, sydd â phrofiad helaeth o arweinyddiaeth strategol mewn addysg uwch, gan gynnwys uwch swyddi yng Nghymru, yn cychwyn yn ei swydd yn y Flwyddyn Newydd.

 

13 Rhagfyr 2017
Lansio Cwrs OpenLearn Er Mywn Cylch O Ddyled Ymysg Oedolion Ifanc

Lansio Cwrs OpenLearn Er Mywn Cylch O Ddyled Ymysg Oedolion Ifanc

Mae Ysgol Fusnes Y Brifysgol Agored wedi cynllunio cwrs newydd er mwyn mynd i'r afael â phroblem dyled gynyddol ymysg oedolion ifanc, fel rhan o fenter sy'n hyrwyddo addysg cyllid personol ledled y DU.

23 Tachwedd 2017
Peter Horrocks, Is-Ganghellor Y Brifysgol Agored (Chwith) gyda John Spence (Dde) yn seremoni raddio John.

Llongyfarchiadau i bawb sy’n dathlu yn y Graddio 2017

Cyn ein seremoni raddio yng Nghaerdydd yr wythnos hon rydym yn talu teyrnged i waith caled a phenderfyniad ein holl fyfyrwyr ac yn tynnu sylw at stori ysbrydoledig un o'n graddedigion diweddar.

2 Tachwedd 2017
Gweld pob un