Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Lansio Blodeugerdd Llenyddiaeth Gymraeg yn y Brifysgol Agored yng Nghymru

Lansio Blodeugerdd Llenyddiaeth Gymraeg yn y Brifysgol Agored yng Nghymru

Lansio Blodeugerdd Llenyddiaeth Gymraeg yn y Brifysgol Agored yng Nghymru

Ar 6 Gorffennaf roedd yn bleser gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru gynnal lansiad The Old Red Tongue – An Anthology of Welsh Literature.

Mae'r Old Red Tongue yn flodeugerdd bwysig sy'n cynnwys dros 300 o destunau - cerddi, dramâu, cofiannau, traethodau, detholiadau o nofelau a straeon byrion, emynau, molawdau, marwnadau, rhyddiaith ganoloesol, sylwebaethau gwleidyddol a diwinyddol - gan fwy na 200 o ysgrifenwyr yn cwmpasu pob cyfnod o'r chweched ganrif i'r presennol gyda thestun dwyieithog. 

Roedd y digwyddiad lansio yn cynnwys cyfraniadau gan olygyddion a chyhoeddwr y llyfr yn ogystal â darlleniadau gan rai o'r ysgrifenwyr y caiff eu gwaith ei gynnwys yn y flodeugerdd.

Dywedodd Hannah Pudner, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Strategaeth Allanol Y Brifysgol Agored yng Nghymru:

"Rydym yn falch iawn o allu cefnogi cyhoeddi'r gwaith pwysig hwn. Mae'r Old Red Tongue yn gyfrol hynod o drawiadol sy'n gwneud cyfraniad sylweddol i astudio a mwynhau llenyddiaeth Gymraeg." 

Mae'r llyfr wedi'i olygu gan Gwyn Griffiths a Meic Stephens gyda chyflwyniad gan Dafydd Johnston a chaiff ei gefnogi gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru. Mae'r llyfr wedi'i gyhoeddi gan Francis Boutle yn y gyfres Lesser Used Languages of Europe ac mae nawr ar gael i'w brynu ar eu gwefan.

 

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Myfyriwr Y Brifysgol Agored yn cael ei enwi fel Dysgwr y Flwyddyn i Oedolion yng Nghymru

Enillodd myfyriwr Y Brifysgol Agored yng Nghymru, a oedd wedi dioddef plant yn gwneud hwyl am ei ben yn yr ysgol ac a gyrhaeddodd ganol ei 30au heb ddarllen yr un llyfr, y wobr am Newid Bywyd a Phrif Enillydd y Flwyddyn yn Seremoni Wobrwyo Addysg Oedolion Inspire! eleni.

18 Mehefin 2018
Charlotte Womenspire award

Myfyriwr Y Brifysgol Agored yn ennill Gwobr Seren y Dyfodol yn seremoni Wobrwyo Womenspire 2018

Enwyd Charlotte Bailey o Dreorci, sy'n fyfyriwr gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru yn enillydd gwobr Seren y Dyfodol yn seremoni wobrwyo Womenspire eleni.

18 Mehefin 2018
Gweld pob un