Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Lansio Blodeugerdd Llenyddiaeth Gymraeg yn y Brifysgol Agored yng Nghymru

Lansio Blodeugerdd Llenyddiaeth Gymraeg yn y Brifysgol Agored yng Nghymru

Lansio Blodeugerdd Llenyddiaeth Gymraeg yn y Brifysgol Agored yng Nghymru

Ar 6 Gorffennaf roedd yn bleser gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru gynnal lansiad The Old Red Tongue – An Anthology of Welsh Literature.

Mae'r Old Red Tongue yn flodeugerdd bwysig sy'n cynnwys dros 300 o destunau - cerddi, dramâu, cofiannau, traethodau, detholiadau o nofelau a straeon byrion, emynau, molawdau, marwnadau, rhyddiaith ganoloesol, sylwebaethau gwleidyddol a diwinyddol - gan fwy na 200 o ysgrifenwyr yn cwmpasu pob cyfnod o'r chweched ganrif i'r presennol gyda thestun dwyieithog. 

Roedd y digwyddiad lansio yn cynnwys cyfraniadau gan olygyddion a chyhoeddwr y llyfr yn ogystal â darlleniadau gan rai o'r ysgrifenwyr y caiff eu gwaith ei gynnwys yn y flodeugerdd.

Dywedodd Hannah Pudner, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Strategaeth Allanol Y Brifysgol Agored yng Nghymru:

"Rydym yn falch iawn o allu cefnogi cyhoeddi'r gwaith pwysig hwn. Mae'r Old Red Tongue yn gyfrol hynod o drawiadol sy'n gwneud cyfraniad sylweddol i astudio a mwynhau llenyddiaeth Gymraeg." 

Mae'r llyfr wedi'i olygu gan Gwyn Griffiths a Meic Stephens gyda chyflwyniad gan Dafydd Johnston a chaiff ei gefnogi gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru. Mae'r llyfr wedi'i gyhoeddi gan Francis Boutle yn y gyfres Lesser Used Languages of Europe ac mae nawr ar gael i'w brynu ar eu gwefan.

 

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Swyddi Uwch Swyddogion newydd gyda’r Brifysgol Agored yng Nghymru

Ar hyn o bryd mae tri chyfle gyrfa cyffrous i ymuno â’n huwch dîm rheoli, wrth i ni gydweithio i sicrhau bod nifer cynyddol o ddysgwyr yng Nghymru’n cydnabod a mwynhau manteision dysgu rhan-amser o bell gyda’r Brifysgol Agored yng Nghymru.

20 Mawrth 2018

Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2018:Arddangosfa Wyddoniaeth y Brifysgol Agored

Fel rhan o Wythnos Wyddoniaeth Prydain, bydd y Brifysgol Agored yng Nghymru yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau rhyngweithiol i arddangos sut y gellir astudio gwyddoniaeth y tu allan i’r labordy.

9 Mawrth 2018
Gweld pob un