Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Lansio cwrs OpenLearn er mywn cylch o ddyled ymysg oedolion ifanc

Lansio cwrs OpenLearn er mywn cylch o ddyled ymysg oedolion ifanc

Lansio Cwrs OpenLearn Er Mywn Cylch O Ddyled Ymysg Oedolion Ifanc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae Ysgol Fusnes Y Brifysgol Agored wedi cynllunio cwrs newydd er mwyn mynd i'r afael â phroblem dyled gynyddol ymysg oedolion ifanc, fel rhan o fenter sy'n hyrwyddo addysg cyllid personol ledled y DU. Mae'n benderfynol o ddenu 23,000 o bobl ifanc 16 i 18 oed i gofrestru ar y cwrs hwn sydd â bathodyn ac sy'n rhad ac am ddim erbyn y Nadolig.

Mae Ysgol Fusnes Y Brifysgol Agored wedi ymuno â Martin Lewis o 'MoneySavingExpert' a'r mathemategydd sydd hefyd yn seren ar raglen 'University Challenge' y BBC, Bobby Seagull, er mwyn datblygu cwrs Rheoli Fy Arian ar gyfer Oedolion Ifanc, sydd dim ond yn cymryd 24 awr i'w gwblhau. Caiff y cwrs ei gynnal drwy gynnwys fideo, animeiddiadau, astudiaethau achos, gweithgareddau a chwisiau.  Er mwyn sicrhau bod y cwrs yn hawdd i'w ddilyn, mae'n cynnwys 8 sesiwn fer sy'n cwmpasu pynciau megis:

  • Ennill arian a deall trethi

  • Siopa doeth a chyllidebu

  • Paratoi ar gyfer bywyd ar ôl ysgol

  • Rhannu cartrefi â phobl eraill

  • Deall dyled a sut i fenthyg yn gall

  • Statws credyd a sut i’w ddiogelu

  • Cynllunio ar gyfer y dyfodol megis prynu cartref a phensiynau.

Mae ymchwil newydd gan ganolfan ymchwil ymroddedig Ysgol Fusnes Y Brifysgol Agored, sef The True Potential Centre for the Public Understanding of Finance  (True Potential PUFin) yn datgelu bod un o bob saith o bobl ifanc 18 oed eisoes mewn dyled a bod bron i ddwy ran o dair (60%) ohonynt sydd mewn dyled yn cyfaddef bod arnynt arian i gwmnïau benthyciad diwrnod cyflog - £168 yr un ar gyfartaledd.  Yn ogystal â hyn, mae'r bobl ifanc 18 oed hyn eisoes mewn dyled gyda'u cardiau credyd (60%) hyd at gyfanswm o £14.5 miliwn, gorddrafftiau anawdurdodedig (57%), cardiau siopau (49%) a chatalogau (49%). Mae bron i ddwy ran o dair (64%) o'r grŵp oedran hwn yn credu y gellid bod wedi osgoi hyn pe byddent wedi derbyn addysg cyllid personol mwy effeithiol ac yn ôl 94% ohonynt y gellid bod wedi atal hyn rhag digwydd gyda rhyw fath o arweiniad neu gymorth.

Yn ogystal â helpu oedolion ifanc, mae'r cwrs hwn hefyd yn cynnig pecyn athrawon 23 tudalen sy'n darparu canllaw cam wrth gam ynglŷn â chyflwyno'r cwrs a chynnwys y cwrs.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Hoffech chi roi cynnig ar fod yn seryddwr? Dyma'ch cyfle

Mae tîm o seryddwyr o'r Brifysgol Agored a sefydliadau academaidd eraill* yn lansio prosiect gwyddoniaeth dinasyddion rhyngwladol i ganfod beth yw'r 30 miliwn a mwy o wrthrychau unigryw sydd wedi'u darganfod yn y gofod.

17 Hydref 2018

Ymchwil myfyrwyr ar Hanes Cymru bellach ar gael ar-lein

Mae ymchwil i hanes Cymru gan fyfyrwyr Y Brifysgol Agored bellach ar gael am ddim ar-lein am y tro cyntaf erioed.

28 Awst 2018
Gweld pob un