Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Lansio cwrs OpenLearn er mywn cylch o ddyled ymysg oedolion ifanc

Lansio cwrs OpenLearn er mywn cylch o ddyled ymysg oedolion ifanc

Lansio Cwrs OpenLearn Er Mywn Cylch O Ddyled Ymysg Oedolion Ifanc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae Ysgol Fusnes Y Brifysgol Agored wedi cynllunio cwrs newydd er mwyn mynd i'r afael â phroblem dyled gynyddol ymysg oedolion ifanc, fel rhan o fenter sy'n hyrwyddo addysg cyllid personol ledled y DU. Mae'n benderfynol o ddenu 23,000 o bobl ifanc 16 i 18 oed i gofrestru ar y cwrs hwn sydd â bathodyn ac sy'n rhad ac am ddim erbyn y Nadolig.

Mae Ysgol Fusnes Y Brifysgol Agored wedi ymuno â Martin Lewis o 'MoneySavingExpert' a'r mathemategydd sydd hefyd yn seren ar raglen 'University Challenge' y BBC, Bobby Seagull, er mwyn datblygu cwrs Rheoli Fy Arian ar gyfer Oedolion Ifanc, sydd dim ond yn cymryd 24 awr i'w gwblhau. Caiff y cwrs ei gynnal drwy gynnwys fideo, animeiddiadau, astudiaethau achos, gweithgareddau a chwisiau.  Er mwyn sicrhau bod y cwrs yn hawdd i'w ddilyn, mae'n cynnwys 8 sesiwn fer sy'n cwmpasu pynciau megis:

  • Ennill arian a deall trethi

  • Siopa doeth a chyllidebu

  • Paratoi ar gyfer bywyd ar ôl ysgol

  • Rhannu cartrefi â phobl eraill

  • Deall dyled a sut i fenthyg yn gall

  • Statws credyd a sut i’w ddiogelu

  • Cynllunio ar gyfer y dyfodol megis prynu cartref a phensiynau.

Mae ymchwil newydd gan ganolfan ymchwil ymroddedig Ysgol Fusnes Y Brifysgol Agored, sef The True Potential Centre for the Public Understanding of Finance  (True Potential PUFin) yn datgelu bod un o bob saith o bobl ifanc 18 oed eisoes mewn dyled a bod bron i ddwy ran o dair (60%) ohonynt sydd mewn dyled yn cyfaddef bod arnynt arian i gwmnïau benthyciad diwrnod cyflog - £168 yr un ar gyfartaledd.  Yn ogystal â hyn, mae'r bobl ifanc 18 oed hyn eisoes mewn dyled gyda'u cardiau credyd (60%) hyd at gyfanswm o £14.5 miliwn, gorddrafftiau anawdurdodedig (57%), cardiau siopau (49%) a chatalogau (49%). Mae bron i ddwy ran o dair (64%) o'r grŵp oedran hwn yn credu y gellid bod wedi osgoi hyn pe byddent wedi derbyn addysg cyllid personol mwy effeithiol ac yn ôl 94% ohonynt y gellid bod wedi atal hyn rhag digwydd gyda rhyw fath o arweiniad neu gymorth.

Yn ogystal â helpu oedolion ifanc, mae'r cwrs hwn hefyd yn cynnig pecyn athrawon 23 tudalen sy'n darparu canllaw cam wrth gam ynglŷn â chyflwyno'r cwrs a chynnwys y cwrs.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Myfyriwr Y Brifysgol Agored yn cael ei enwi fel Dysgwr y Flwyddyn i Oedolion yng Nghymru

Enillodd myfyriwr Y Brifysgol Agored yng Nghymru, a oedd wedi dioddef plant yn gwneud hwyl am ei ben yn yr ysgol ac a gyrhaeddodd ganol ei 30au heb ddarllen yr un llyfr, y wobr am Newid Bywyd a Phrif Enillydd y Flwyddyn yn Seremoni Wobrwyo Addysg Oedolion Inspire! eleni.

18 Mehefin 2018
Charlotte Womenspire award

Myfyriwr Y Brifysgol Agored yn ennill Gwobr Seren y Dyfodol yn seremoni Wobrwyo Womenspire 2018

Enwyd Charlotte Bailey o Dreorci, sy'n fyfyriwr gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru yn enillydd gwobr Seren y Dyfodol yn seremoni wobrwyo Womenspire eleni.

18 Mehefin 2018
Gweld pob un