Skip to content

Toggle service links

Mae’r Brifysgol Agored yn helpu myfyrwyr Safon Uwch i ddatgloi eu dyfodol

Mae'r Brifysgol Agored yn cymryd rhan yn rhaglen 'Seren' Llywodraeth Cymru i ddarparu'r gefnogaeth mae disgyblion ac athrawon ei hangen i sicrhau bod mwy o fyfyrwyr Cymru yn mynd ymlaen i brifysgolion gorau'r DU. 

Cyhoeddwyd rhaglen Seren newydd y Brifysgol Agored yng Nghymru yng nghynhadledd genedlaethol Rhwydwaith Seren yn y Drenewydd ar 15 Mawrth. Mae'r rhaglen yn rhoi cyfle i fyfyrwyr Seren ar draws Cymru i astudio modiwl y Brifysgol Agored, ochr yn ochr â chyrsiau UG, fel dull o'u cyflwyno nhw i astudio ar lefel addysg uwch ac i roi hwb i’w ceisiadau prifysgol. 

Daeth dros chwe chant o fyfyrwyr ac athrawon o bob cwr o Gymru i’r gynhadledd genedlaethol dros dau ddiwrnod. Roedd staff y Brifysgol Agored yng Nghymru yn bresennol trwy gydol y digwyddiad i siarad am gyrsiau'r Brifysgol Agored ac i roi cyngor ar sut y gall astudio gyda'r Brifysgol Agored helpu myfyrwyr ar eu taith brifysgol. 

Yn dilyn llwyddiant y gynhadledd, bydd y Brifysgol Agored yng Nghymru yn gweithio gyda thîm Seren Llywodraeth Cymru i ddatblygu’r rhaglen newydd hon gydag ysgolion ledled Cymru yn ystod y flwyddyn nesaf.

Eglurodd Eleri Chilcott, Rheolwr Ehangu Mynediad De Cymru:

"Trwy astudio modiwl  y Brifysgol Agored ochr yn ochr â lefelau UG gall myfyrwyr gael profiad o astudio ar lefel addysg uwch, archwilio pynciau a allai fod o ddiddordeb iddynt  ac ychwanegu rhywbeth ychwanegol at eu ceisiadau prifysgol i helpu iddynt sefyll allan o’r dorf. 

"Rydym yn gobeithio y bydd ein cyrsiau yn helpu myfyrwyr i gyflawni eu nodau astudio a rhoi cipolwg i'r hyn y gall y Brifysgol Agored ei chynnig i fyfyrwyr ac athrawon." 

efydlwyd y rhwydwaith Seren yn 2014 i roi’r gefnogaeth mae disgyblion ac athrawon ei hangen i sicrhau bod mwy o fyfyrwyr Cymru yn symud ymlaen i brifysgolion gorau'r DU. Yn 2016 ehangwyd y rhwydwaith i gynnwys 11 o ganolfannau, yn cwmpasu Cymru gyfan ac yn helpu mwy na 2,000 o fyfyrwyr i gyrraedd eu potensial academaidd. 

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru yn cynnig modiwlau i fyfyrwyr Seren, a allai fod yn gymwys i gael cyllid gan Lywodraeth Cymru, fel rhan o raglen gan Lywodraeth Cymru. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen we Seren.

 

 

29/03/2017