Skip to content

Toggle service links

Myfyriwr o'r Brifysgol Agored yng Nghymru yw'r "Cyflawnydd Uchaf" yng ngwobrau'r Ysgol Fusnes

Mae myfyriwr o'r Brifysgol Agored yng Nghymru o Sir Benfro wedi cael gwobr am ei gyflawniadau tra'n astudio ar gyfer Tystysgrif Broffesiynol mewn Rheoli. Fe wnaeth Luke Lenton, sy'n gweithio i Care & Repair, elusen sy'n helpu pobl hŷn ac anabl yng Ngorllewin Cymru, dderbyn Gwobr Cyflawnydd Uchaf fel Myfyriwr 2016 yn Seremoni flynyddol Myfyrwyr a Chyn-fyfyrwyr Ysgol Fusnes Y Brifysgol Agored. 

Cafodd y seremoni arbennig ei chynnal yn Y Brifysgol Agored yn Milton Keynes, lle derbyniodd Luke ei wobr a chafodd ei longyfarch gan Yr Athro Rebecca Taylor, Deon Gweithredol, Ysgol Fusnes Y Brifysgol Agored, a ddywedodd: 

"Mae gan yr holl enillwyr stori anhygoel i'w dweud am eu profiad dysgu sy'n newid bywydau ac rydym yn falch iawn, fel Ysgol Fusnes, i gydnabod eu cyflawniadau ac i ddathlu llwyddiant ein cymunedau bywiog o fyfyrwyr a chyn-fyfyrwyr sy'n tyfu. Hoffwn longyfarch yr holl enillwyr ar eu cyflawniadau a dymuno pob llwyddiant ar gyfer eu hymdrechion yn y dyfodol."     

Mae Luke wedi astudio yn flaenorol gyda'r Brifysgol Agored ac wedi cael gradd mewn Saesneg Iaith a Llenyddiaeth. Gan ei fod yn awyddus i wella ei sgiliau a'i gyflogadwyedd ymhellach, penderfynodd Luke astudio ar gyfer Tystysgrif Broffesiynol mewn Rheoli, gyda'r nod o ddatblygu yn ei yrfa o rôl goruchwylio i sefydlu swydd rheoli.

Caiff ansawdd y rhaglenni a ddarperir gan Y Brifysgol Agored ei ategu gan yr ymchwil arloesol diweddar a dulliau addysgu a dysgu dwys gan ddwyn addysg i ganol ymarfer arweinyddiaeth a rheolaeth. Cafodd hyn ei adlewyrchu ym mhrofiad Luke gan fod y cwrs penodol hwn yn cynnig y cyfle i ryngweithio â'r gymuned ddysgu ryngwladol. Gwnaeth hyn alluogi Luke i weithio'n agos a rhannu ei brofiadau â myfyrwyr ledled y DU, UDA, Ewrop ac Asia.

Ar ôl llwyddo gyda chymaint eisoes, dyhead nesaf Luke yw defnyddio ei brofiad yn Y Brifysgol Agored i'w helpu i ddatblygu i safle rheoli ac i arwain y ffordd gan ddarparu dull gweithredu entrepreneuraidd ac arloesol i sefydliad tebyg yn y trydydd sector. 

 

 

 

17/07/2017