Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Myfyriwr o'r Brifysgol Agored yng Nghymru yw'r "Cyflawnydd Uchaf" yng ngwobrau'r Ysgol Fusnes

Myfyriwr o'r Brifysgol Agored yng Nghymru yw'r "Cyflawnydd Uchaf" yng ngwobrau'r Ysgol Fusnes

Luke Lenton

Mae myfyriwr o'r Brifysgol Agored yng Nghymru o Sir Benfro wedi cael gwobr am ei gyflawniadau tra'n astudio ar gyfer Tystysgrif Broffesiynol mewn Rheoli. Fe wnaeth Luke Lenton, sy'n gweithio i Care & Repair, elusen sy'n helpu pobl hŷn ac anabl yng Ngorllewin Cymru, dderbyn Gwobr Cyflawnydd Uchaf fel Myfyriwr 2016 yn Seremoni flynyddol Myfyrwyr a Chyn-fyfyrwyr Ysgol Fusnes Y Brifysgol Agored. 

Cafodd y seremoni arbennig ei chynnal yn Y Brifysgol Agored yn Milton Keynes, lle derbyniodd Luke ei wobr a chafodd ei longyfarch gan Yr Athro Rebecca Taylor, Deon Gweithredol, Ysgol Fusnes Y Brifysgol Agored, a ddywedodd: 

"Mae gan yr holl enillwyr stori anhygoel i'w dweud am eu profiad dysgu sy'n newid bywydau ac rydym yn falch iawn, fel Ysgol Fusnes, i gydnabod eu cyflawniadau ac i ddathlu llwyddiant ein cymunedau bywiog o fyfyrwyr a chyn-fyfyrwyr sy'n tyfu. Hoffwn longyfarch yr holl enillwyr ar eu cyflawniadau a dymuno pob llwyddiant ar gyfer eu hymdrechion yn y dyfodol."     

Mae Luke wedi astudio yn flaenorol gyda'r Brifysgol Agored ac wedi cael gradd mewn Saesneg Iaith a Llenyddiaeth. Gan ei fod yn awyddus i wella ei sgiliau a'i gyflogadwyedd ymhellach, penderfynodd Luke astudio ar gyfer Tystysgrif Broffesiynol mewn Rheoli, gyda'r nod o ddatblygu yn ei yrfa o rôl goruchwylio i sefydlu swydd rheoli.

Caiff ansawdd y rhaglenni a ddarperir gan Y Brifysgol Agored ei ategu gan yr ymchwil arloesol diweddar a dulliau addysgu a dysgu dwys gan ddwyn addysg i ganol ymarfer arweinyddiaeth a rheolaeth. Cafodd hyn ei adlewyrchu ym mhrofiad Luke gan fod y cwrs penodol hwn yn cynnig y cyfle i ryngweithio â'r gymuned ddysgu ryngwladol. Gwnaeth hyn alluogi Luke i weithio'n agos a rhannu ei brofiadau â myfyrwyr ledled y DU, UDA, Ewrop ac Asia.

Ar ôl llwyddo gyda chymaint eisoes, dyhead nesaf Luke yw defnyddio ei brofiad yn Y Brifysgol Agored i'w helpu i ddatblygu i safle rheoli ac i arwain y ffordd gan ddarparu dull gweithredu entrepreneuraidd ac arloesol i sefydliad tebyg yn y trydydd sector. 

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Myfyriwr Y Brifysgol Agored yn cael ei enwi fel Dysgwr y Flwyddyn i Oedolion yng Nghymru

Enillodd myfyriwr Y Brifysgol Agored yng Nghymru, a oedd wedi dioddef plant yn gwneud hwyl am ei ben yn yr ysgol ac a gyrhaeddodd ganol ei 30au heb ddarllen yr un llyfr, y wobr am Newid Bywyd a Phrif Enillydd y Flwyddyn yn Seremoni Wobrwyo Addysg Oedolion Inspire! eleni.

18 Mehefin 2018
Charlotte Womenspire award

Myfyriwr Y Brifysgol Agored yn ennill Gwobr Seren y Dyfodol yn seremoni Wobrwyo Womenspire 2018

Enwyd Charlotte Bailey o Dreorci, sy'n fyfyriwr gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru yn enillydd gwobr Seren y Dyfodol yn seremoni wobrwyo Womenspire eleni.

18 Mehefin 2018
Gweld pob un