Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Prosiect newydd i gyflwyno meddylfryd deallus i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd

Prosiect newydd i gyflwyno meddylfryd deallus i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd

Bydd prosiect newydd, a gynhelir gan y Sefydliad Materion Cymreig (IWA), yn ystyried sut y gellir defnyddio technoleg glyfar i uchafu effaith gadarnhaol Bargen Ddinesig: Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCRCD). Mae’r prosiect Rhanbarth Clyfar yn dod â sefydliadau partner ynghyd - Y Brifysgol Agored yng Nghymru, Arup, BT, Centrica, Prifysgol Caerdydd, Microsoft a Next Generation Data - i gyflwyno argymhellion ymarferol a chyraeddadwy ar gyfer defnyddio technoleg i uchafu effaith gadarnhaol y Fargen ar gyfer y bobl sy’n byw ac yn gweithio yn y rhanbarth.

Bydd y prosiect, sy’n dechrau yn 2018, yn tynnu ar arbenigedd y partneriaid ac eraill y tu hwnt i ystyried sut y gall technoleg glyfar a defnyddio data ddarparu buddion economaidd a chymdeithasol er mwyn helpu i wella ansawdd bywyd a chreu swyddi a thwf.

Bydd y prosiect yn gweithio gyda phrosesau a threfniadau llywodraethol sydd eisoes yn bodoli, ond bydd hefyd yn cynnig persbectif awdurdodol, annibynnol, anwleidyddol, gan arddangos syniadau o bob cwr o’r byd. Bydd hefyd yn ceisio casglu ynghyd barn y bobl sy’n byw yn y rhanbarth, herio’r ffordd gyfredol o feddwl, a chysylltu gweithgareddau i sicrhau buddion.

Dywedodd Auriol Miller, Cyfarwyddwr y Sefydliad Materion Cymreig: “Mae Bargen Ddinesig: Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn darparu cyfle cyffrous, amserol i feddwl am sut y gallwn ddefnyddio technoleg i ddarparu buddion ymarferol, gwirioneddol i bobl sy’n byw ac yn gweithio yn y rhanbarth. Bydd y prosiect hwn yn gweithredu fel catalydd, gan adeiladu ar fentrau sydd eisoes yn bodoli, i adnabod beth allwn ei wneud nawr er budd ein cymunedau heddiw ac yn y dyfodol.”

Dywedodd Louise Casella, Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru, “Mae’r Brifysgol Agored yn falch o fod yn rhan o’r prosiect pwysig hwn i uchafu potensial Bargen Ddinesig: Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Mae profiad helaeth y Brifysgol Agored o arwain y prosiect MK:Smart yn Milton Keynes wedi rhoi i ni fewnwelediad ac arbenigedd rydym yn falch o allu eu rhoi ar waith yn y fenter hon.”

Mae IWA nawr yn recriwtio ar gyfer Cydlynydd Prosiect i arwain datblygiad y gwaith newydd cyffrous hwn. Gallwch ddarganfod mwy am y rôl a’r prosiect ar wefan IWA.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Aelod Cynulliad yn cefnogi galwadau newydd i reoleiddio cam-drin ar-lein yn erbyn merched, yn dilyn ymchwil

Mae ymchwil ar y cyd rhwng y Brifysgol Agored a Phrifysgol Stirling wedi datgelu hyd a lled cam-drin ar-lein yn erbyn merched.

15 Tachwedd 2018

Julia Gillard yn cael ei hanrhydeddu gan y Brifysgol Agored yng Nghymru

Ddoe, yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, cyflwynwyd gradd anrhydeddus i gyn-Brif Weinidog Awstralia, Julia Gillard gan y Brifysgol Agored yng Nghymru am ei chyfraniad at wasanaethau cyhoeddus.

19 Hydref 2018
Gweld pob un