Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Prosiect newydd i gyflwyno meddylfryd deallus i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd

Prosiect newydd i gyflwyno meddylfryd deallus i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd

Bydd prosiect newydd, a gynhelir gan y Sefydliad Materion Cymreig (IWA), yn ystyried sut y gellir defnyddio technoleg glyfar i uchafu effaith gadarnhaol Bargen Ddinesig: Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCRCD). Mae’r prosiect Rhanbarth Clyfar yn dod â sefydliadau partner ynghyd - Y Brifysgol Agored yng Nghymru, Arup, BT, Centrica, Prifysgol Caerdydd, Microsoft a Next Generation Data - i gyflwyno argymhellion ymarferol a chyraeddadwy ar gyfer defnyddio technoleg i uchafu effaith gadarnhaol y Fargen ar gyfer y bobl sy’n byw ac yn gweithio yn y rhanbarth.

Bydd y prosiect, sy’n dechrau yn 2018, yn tynnu ar arbenigedd y partneriaid ac eraill y tu hwnt i ystyried sut y gall technoleg glyfar a defnyddio data ddarparu buddion economaidd a chymdeithasol er mwyn helpu i wella ansawdd bywyd a chreu swyddi a thwf.

Bydd y prosiect yn gweithio gyda phrosesau a threfniadau llywodraethol sydd eisoes yn bodoli, ond bydd hefyd yn cynnig persbectif awdurdodol, annibynnol, anwleidyddol, gan arddangos syniadau o bob cwr o’r byd. Bydd hefyd yn ceisio casglu ynghyd barn y bobl sy’n byw yn y rhanbarth, herio’r ffordd gyfredol o feddwl, a chysylltu gweithgareddau i sicrhau buddion.

Dywedodd Auriol Miller, Cyfarwyddwr y Sefydliad Materion Cymreig: “Mae Bargen Ddinesig: Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn darparu cyfle cyffrous, amserol i feddwl am sut y gallwn ddefnyddio technoleg i ddarparu buddion ymarferol, gwirioneddol i bobl sy’n byw ac yn gweithio yn y rhanbarth. Bydd y prosiect hwn yn gweithredu fel catalydd, gan adeiladu ar fentrau sydd eisoes yn bodoli, i adnabod beth allwn ei wneud nawr er budd ein cymunedau heddiw ac yn y dyfodol.”

Dywedodd Louise Casella, Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru, “Mae’r Brifysgol Agored yn falch o fod yn rhan o’r prosiect pwysig hwn i uchafu potensial Bargen Ddinesig: Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Mae profiad helaeth y Brifysgol Agored o arwain y prosiect MK:Smart yn Milton Keynes wedi rhoi i ni fewnwelediad ac arbenigedd rydym yn falch o allu eu rhoi ar waith yn y fenter hon.”

Mae IWA nawr yn recriwtio ar gyfer Cydlynydd Prosiect i arwain datblygiad y gwaith newydd cyffrous hwn. Gallwch ddarganfod mwy am y rôl a’r prosiect ar wefan IWA.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn croesawu cynnydd mawr yn nifer y myfyrwyr rhan amser

Mae’r Brifysgol yng Nghymru wedi croesawu cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru o gynnydd 35% mewn nifer o fyfyrwyr rhan-amser israddedig yng Nghymru.

6 Chwefror 2019
David Allen, Louise Casella a David Blaney

Y Brifysgol Agored yn cychwyn dathliadau hanner canmlwyddiant

Lansiodd y Brifysgol Agored ei dathliadau pen-blwydd yn 50 yn ddiweddar, yn ystod casgliad o arweinwyr prifysgolion.

4 Chwefror 2019
Gweld pob un