Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Prosiect newydd i gyflwyno meddylfryd deallus i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd

Prosiect newydd i gyflwyno meddylfryd deallus i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd

Bydd prosiect newydd, a gynhelir gan y Sefydliad Materion Cymreig (IWA), yn ystyried sut y gellir defnyddio technoleg glyfar i uchafu effaith gadarnhaol Bargen Ddinesig: Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCRCD). Mae’r prosiect Rhanbarth Clyfar yn dod â sefydliadau partner ynghyd - Y Brifysgol Agored yng Nghymru, Arup, BT, Centrica, Prifysgol Caerdydd, Microsoft a Next Generation Data - i gyflwyno argymhellion ymarferol a chyraeddadwy ar gyfer defnyddio technoleg i uchafu effaith gadarnhaol y Fargen ar gyfer y bobl sy’n byw ac yn gweithio yn y rhanbarth.

Bydd y prosiect, sy’n dechrau yn 2018, yn tynnu ar arbenigedd y partneriaid ac eraill y tu hwnt i ystyried sut y gall technoleg glyfar a defnyddio data ddarparu buddion economaidd a chymdeithasol er mwyn helpu i wella ansawdd bywyd a chreu swyddi a thwf.

Bydd y prosiect yn gweithio gyda phrosesau a threfniadau llywodraethol sydd eisoes yn bodoli, ond bydd hefyd yn cynnig persbectif awdurdodol, annibynnol, anwleidyddol, gan arddangos syniadau o bob cwr o’r byd. Bydd hefyd yn ceisio casglu ynghyd barn y bobl sy’n byw yn y rhanbarth, herio’r ffordd gyfredol o feddwl, a chysylltu gweithgareddau i sicrhau buddion.

Dywedodd Auriol Miller, Cyfarwyddwr y Sefydliad Materion Cymreig: “Mae Bargen Ddinesig: Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn darparu cyfle cyffrous, amserol i feddwl am sut y gallwn ddefnyddio technoleg i ddarparu buddion ymarferol, gwirioneddol i bobl sy’n byw ac yn gweithio yn y rhanbarth. Bydd y prosiect hwn yn gweithredu fel catalydd, gan adeiladu ar fentrau sydd eisoes yn bodoli, i adnabod beth allwn ei wneud nawr er budd ein cymunedau heddiw ac yn y dyfodol.”

Dywedodd Louise Casella, Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru, “Mae’r Brifysgol Agored yn falch o fod yn rhan o’r prosiect pwysig hwn i uchafu potensial Bargen Ddinesig: Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Mae profiad helaeth y Brifysgol Agored o arwain y prosiect MK:Smart yn Milton Keynes wedi rhoi i ni fewnwelediad ac arbenigedd rydym yn falch o allu eu rhoi ar waith yn y fenter hon.”

Mae IWA nawr yn recriwtio ar gyfer Cydlynydd Prosiect i arwain datblygiad y gwaith newydd cyffrous hwn. Gallwch ddarganfod mwy am y rôl a’r prosiect ar wefan IWA.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Boosting employability skills for OU students in Wales

Un o'm hatgofion cynharaf o'r Brifysgol Agored oedd fel plentyn yn y 1980au, yn gwylio dyn barfog yn gwenu o glust i glust ar BBC2 tra'n siglo bwced llawn o ddŵr dros ei ben i ddangos egwyddorion disgyrchiant.

20 Awst 2018

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn dathlu'r garfan gyntaf o fyfyrwyr i dderbyn Tystysgrif Addysg Uwch mewn Ymarfer Gofal Cymdeithasol (Cymru)

Roedd Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn falch iawn o gael dathlu cyraeddiadau'r garfan gyntaf o fyfyrwyr i dderbyn Tystysgrif Addysg Uwch mewn Ymarfer Gofal Cymdeithasol (Cymru), mewn digwyddiad i ddathlu yn Neuadd y Ddinas Caerdydd yn ddiweddar.

2 Awst 2018
Gweld pob un