Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Louise Casella, Director of The Open University in Wales

Blog: Addysg cyn ac ar ôl cyfyngiadau symud

Mae Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru Louise Casella yn trafod traw effaith y coronafeirws arnom ni, ac yn edrych beth all hyn ei olygu i ddyfodol addysg uwch yng Nghymru.

28 Mai 2020
Darlun y Brifysgol Agored

Sut mae myfyrwyr y Brifysgol Agored yng Nghymru yn gwneud gwahaniaeth yn ystod pandemig byd-eang

O weithio ar y rheng flaen i greu adnoddau i helpu gydag addysgu gartref, dyma rai o'r ffyrdd y mae myfyrwyr y Brifysgol Agored yng Nghymru wedi bod yn gwneud gwahaniaeth yn ystod y pandemig byd-eang.

22 Mai 2020
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891