Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Sgyrsiau Agored Am Ddim yng Ngŵyl y Gelli 2019

Sgyrsiau Agored Am Ddim yng Ngŵyl y Gelli 2019

Hay Festival

Ymunwch â'r Brifysgol Agored yng Nghymru am gyfres o Sgyrsiau Agored byrion gan academyddion blaenllaw'r Brifysgol Agored yng Ngŵyl y Gelli eleni. Bydd y sgyrsiau un tro, 15 munud, rhad ac am ddim hyn yn rhoi cyfle i chi godi cwr y llen ar bynciau rhyfeddol rhwng digwyddiadau'r ŵyl.

Bydd y Sgyrsiau Agored i gyd yn cael eu cynnal yn lleoliad newydd yr ŵyl, yr Ystafell Serious Reading. Maent yn rhad ac am ddim ac yn agored i bawb. Bydd amserlen ddyddiol o'r perfformiadau yn cael eu gosod ar wefan yr Ystafell Serious Reading trwy gydol yr ŵyl a gallwch weld rhestr lawn ein sgyrsiau yma.

I ddathlu pen-blwydd y Brifysgol Agored yn 50 oed, bydd siaradwyr gwadd Marcus du Sautoy, Eileen Scanlon, Martin Weller a Kirsty Williams AC yn cymryd rhan yn narlith 'The OU 50th Anniversary Lecture: What will education look like in 2070?’. Bydd y ddarlith arbennig hon yn archwilio sut all polisi addysg a'r ffordd yr ydym yn dysgu yn newid dros y degawdau nesaf.

Rhestr lawn o ddigwyddiadau'r Brifysgol Agored yng Ngŵyl y Gelli 2019:

Dydd Sadwrn 25 Mai a dydd Sul 26 Mai, 10:45am a 2:45pm
Yr Athro Monica Grady, '1969 and all that – in the 50 years since Neil Armstrong set foot on the Moon, what have we learnt about the Solar System and the chance of life beyond Earth’
Lleoliad: Ystafell Serious Reading

Dydd Sadwrn 1 Mehefin, 10:45am a 2:45pm
Dr Stephen Peake, ‘The future of education in the climate emergency’
Lleoliad: Ystafell Serious Reading

Dydd Sul 2 Mehefin 2019, 2.30pm
Marcus du Sautoy, Eileen Scanlon, Martin Weller a Kirsty Williams, ‘The OU 50th Anniversary Lecture: What will Education look like in 2070?’
Lleoliad: Llwyfan Cymru

Archebwch eich tocyn am ddim ar gyfer darlith ‘The OU 50th Anniversary Lecture: What will Education look like in 2070?’

 

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Business meeting

Baromedr Busnes y Brifysgol Agored 2019: Cymru

Mae prinder sgiliau yn costio dros £155 miliwn i sefydliadau Cymru, yn ôl adroddiad newydd sy'n monitro'r tirlun Busnes yng Nghymru a gweddill y DU.

9 Gorffennaf 2019
Earth from space

Rhyfeddodau cyfres Y Brifysgol Agored/y BBC 'The Planets' yn dod i Fannau Brycheiniog

Croesawodd Y Brifysgol Agored yng Nghymru a Dark Sky Wales westeion i Ganolfan Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ddydd Gwener diwethaf am ddigwyddiad am ddim yn seiliedig ar gyd-gynhyrchiad diweddar y BBC/Y Brifysgol Agored, The Pl

4 Gorffennaf 2019
Gweld pob un