Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Taith Geraldine gyda’r Brifysgol Agored

Taith Geraldine gyda’r Brifysgol Agored

To mark National Teaching Assistant day on 16 September, we spoke to OU student Geraldine Tarr.

I nodi Diwrnod Cynorthwywyr Addysgu Cenedlaethol ar 16 Medi, siaradom â Geraldine Tarr, myfyriwr gyda’r Brifysgol Agored.

Ganed Geraldine yn Simbabwe ac oedd yn byw yn Ne Affrica ers yn ddeng mlwydd oed. Symudodd i Gymru yn 2004, a dechreuodd ei siwrne dysgu gyda’r Brifysgol Agored. A hithau’n fam sengl i ddau o blant, dechreuodd chwilio am waith yn ardal Casnewydd. Er iddi wneud cais i weithio yn ysgol feithrin ei mherch, cyfeiriodd y pennaeth hi at ei hysgol gynradd leol, a dechreuodd gefnogi plentyn ag awtistiaeth.

Yna, symudodd i swydd newydd fel cynorthwyydd addysgu yn ysgol Croesyceiliog yng Nghwmbrân a dechreuodd dosbarthiadau addysg oedolion am ddim er mwyn adeiladu ei chymwysterau. Aeth hefyd ar gyfres o weithdai ar gyfer staff cynorthwyol mewn ysgolion, a threfnwyd gan y Brifysgol Agored. Nid oedd prifysgol yn ymddangos fel opsiwn i Geraldine, ond rhoddodd yr addysg newydd yr hyder iddi barhau i astudio, a chwblhaodd gwrs Mynediad ‘People, Work and Society’ gyda’r Brifysgol.

Ar ôl mynychu’r cyrsiau am ddim gyda thiwtor y Brifysgol Agored, dechreuais gredu ynof fi fy hun. Roedd y tystysgrifau’n golygu popeth i mi. Dyma oedd y cam yr oedd angen arna’i.

Geraldine Tarr

Ar ôl cwblhau’r cwrs Mynediad, cofrestrodd Geraldine ar radd Droseddeg a Seicoleg, ac mae hi ‘wrth ei bodd’. Mae hyblygrwydd ei hastudiaethau gyda’r Brifysgol yn golygu gall gyfuno ei bywyd teuluol a gwaith ochr yn ochr â dysgu.

'Mae’n fater o reoli amser a jyglo bod yn fam, cynorthwyydd addysgu a myfyriwr.', meddai. 'Mae’n amserlen brysur ond rwy wrth fy modd. Does dim cwestiwn bod fy nhaith addysg wedi bod o fydd enfawr i fy mhlant ac i minnau.'

Cymerwch olwg ar yr adnoddau hyn ar ein safle Open Learn:

Teaching assistants: support in action

Understanding autism

Understanding dyslexia

Mae hefyd amryw o adnoddau iaith Gymraeg ar ein safle Openlearn Cymru

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Ceri Doyle, yr aelod newydd o Gyngor y Brifysgol Agored

Pennaeth Cartrefi Dinas Casnewydd wedi'i phenodi i Gyngor y Brifysgol Agored

Ceri Doyle, Prif Weithredwr Cartrefi Dinas Casnewydd (CDC), yw’r penodiad diweddaraf i Gyngor y Brifysgol Agored, fe’i cyhoeddwyd yr wythnos hon.

17 Medi 2020
Clawr Adroddiad Baromedr Busnes y Brifysgol Agored

Mae busnesau Cymru yn gwario dros £51 miliwn ar staff dros dro - ond mae diswyddiadau yn parhau i godi

Mae sefydliadau Cymru wedi gwario dros £51 miliwn ar staffio dros dro i bontio bylchau sgiliau dros y flwyddyn ddiwethaf, er bod un o bob pedwar (25%) wedi gwneud diswyddiadau i dorri costau yn sgil COVID-19.

15 Medi 2020
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Rheolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891