Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2018:Arddangosfa Wyddoniaeth y Brifysgol Agored

Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2018:Arddangosfa Wyddoniaeth y Brifysgol Agored

 

 

 

 

 

 

 

 

Fel rhan o Wythnos Wyddoniaeth Prydain, bydd y Brifysgol Agored yng Nghymru yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau rhyngweithiol i arddangos sut y gellir astudio gwyddoniaeth y tu allan i’r labordy.  Dewch i archwilio’r blaned Mawrth, i ddysgu am wyddoniaeth ein moroedd, neu i gael golwg fanwl y tu mewn i’r corff dynol. Cewch yna ymuno â ni i glywed gan yr academyddion a fu’n gweithio ar y rhaglen hynod lwyddiannus Blue Planet II.

Bydd y Brifysgol Agored yn y digwyddiad Sadwrn Gwyddonol Gwych, yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe ar y 10 Mawrth a’r digwyddiad Gemau Ymennydd, yn yr Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar 18 Mawrth.

Bydd aelodau’r cyhoedd yn cael cyfle i:

  • Rhoi cynnig ar ein gweithgaredd Archwilio’r Môr a dysgu mwy am gynhyrchiad diweddar y Brifysgol Agored/BBC o Blue Planet II.

  • Cael golwg fanwl ar y galon, yr ysgyfaint a’r iau a dysgu mwy am gynhyrchiad diweddar y Brifysgol Agored/BBC The Human Body

  • Mynd ar daith rithiwr o gwmpas y blaned Mawrth gyda’n gweithgaredd Mars Yard

Byddwn hefyd yn y digwyddiad Awr Ddaear yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar 24 Mawrth i gefnogi Awr Ddaear Cronfa Bywyd Gwyllt y Byd (WWF) - mudiad byd-eang sy’n dod â miliynau o bobl ledled y byd at ei gilydd i alw am fwy o weithredu ar y newid yn yr hinsawdd.  Yn y digwyddiad hwn bydd cyfle i chi ymuno â gwyddonwyr o’r Amgueddfa wrth iddynt ddangos yr effaith ddifrifol mae newid yn yr hinsawdd a dylanwad dyn ar y byd naturiol wedi eu cael ar anifeiliaid a’r amgylchedd.  Os hoffech gymryd rhan a chyfrannu at ddiogelu’r blaned, mae’r manylion ar gael yma.

Diweddglo mawr Arddangosfa Wyddoniaeth y Brifysgol Agored fydd y ddarlith gyhoeddus ‘Blue Planet II: Y wyddoniaeth y tu ôl i’r gyfres BBC’, a fydd yn cael ei chynnal ar 28 Mawrth yn yr Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.  Bydd Dr Mark Brandon a Dr Philip Sexton yn trafod gwyddoniaeth ein moroedd, eu profiadau o’r broses gynhyrchu a’r ffordd roedd gwyddoniaeth a darganfod yn rymoedd allweddol y tu ôl i’r gyfres Blue Planet II sydd wedi ennill gwobrau.  Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad am ddim hwn ar gael yma.

Dyma raglen lawn o weithgareddau Wythnos Wyddoniaeth Prydain y Brifysgol Agored:

Os hoffech ddod i un o’n digwyddiadau Arddangosfa Wyddoniaeth, gallwch gael manylion llawn am yr holl ddigwyddiadau ar ein tudalen digwyddiadau.

Mae Wythnos Wyddoniaeth Prydain yn ddathliad deg diwrnod o wyddoniaeth ar gyfer pobl o bob oed ledled y DU.  Cynhelir Wythnos Wyddoniaeth eleni rhwng 9 a 18 Mawrth 2018.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Swyddi Uwch Swyddogion newydd gyda’r Brifysgol Agored yng Nghymru

Ar hyn o bryd mae tri chyfle gyrfa cyffrous i ymuno â’n huwch dîm rheoli, wrth i ni gydweithio i sicrhau bod nifer cynyddol o ddysgwyr yng Nghymru’n cydnabod a mwynhau manteision dysgu rhan-amser o bell gyda’r Brifysgol Agored yng Nghymru.

20 Mawrth 2018

Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2018:Arddangosfa Wyddoniaeth y Brifysgol Agored

Fel rhan o Wythnos Wyddoniaeth Prydain, bydd y Brifysgol Agored yng Nghymru yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau rhyngweithiol i arddangos sut y gellir astudio gwyddoniaeth y tu allan i’r labordy.

9 Mawrth 2018
Gweld pob un