Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2018:Arddangosfa Wyddoniaeth y Brifysgol Agored

Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2018:Arddangosfa Wyddoniaeth y Brifysgol Agored

 

 

 

 

 

 

 

 

Fel rhan o Wythnos Wyddoniaeth Prydain, bydd y Brifysgol Agored yng Nghymru yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau rhyngweithiol i arddangos sut y gellir astudio gwyddoniaeth y tu allan i’r labordy.  Dewch i archwilio’r blaned Mawrth, i ddysgu am wyddoniaeth ein moroedd, neu i gael golwg fanwl y tu mewn i’r corff dynol. Cewch yna ymuno â ni i glywed gan yr academyddion a fu’n gweithio ar y rhaglen hynod lwyddiannus Blue Planet II.

Bydd y Brifysgol Agored yn y digwyddiad Sadwrn Gwyddonol Gwych, yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe ar y 10 Mawrth a’r digwyddiad Gemau Ymennydd, yn yr Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar 18 Mawrth.

Bydd aelodau’r cyhoedd yn cael cyfle i:

  • Rhoi cynnig ar ein gweithgaredd Archwilio’r Môr a dysgu mwy am gynhyrchiad diweddar y Brifysgol Agored/BBC o Blue Planet II.

  • Cael golwg fanwl ar y galon, yr ysgyfaint a’r iau a dysgu mwy am gynhyrchiad diweddar y Brifysgol Agored/BBC The Human Body

  • Mynd ar daith rithiwr o gwmpas y blaned Mawrth gyda’n gweithgaredd Mars Yard

Byddwn hefyd yn y digwyddiad Awr Ddaear yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar 24 Mawrth i gefnogi Awr Ddaear Cronfa Bywyd Gwyllt y Byd (WWF) - mudiad byd-eang sy’n dod â miliynau o bobl ledled y byd at ei gilydd i alw am fwy o weithredu ar y newid yn yr hinsawdd.  Yn y digwyddiad hwn bydd cyfle i chi ymuno â gwyddonwyr o’r Amgueddfa wrth iddynt ddangos yr effaith ddifrifol mae newid yn yr hinsawdd a dylanwad dyn ar y byd naturiol wedi eu cael ar anifeiliaid a’r amgylchedd.  Os hoffech gymryd rhan a chyfrannu at ddiogelu’r blaned, mae’r manylion ar gael yma.

Diweddglo mawr Arddangosfa Wyddoniaeth y Brifysgol Agored fydd y ddarlith gyhoeddus ‘Blue Planet II: Y wyddoniaeth y tu ôl i’r gyfres BBC’, a fydd yn cael ei chynnal ar 28 Mawrth yn yr Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.  Bydd Dr Mark Brandon a Dr Philip Sexton yn trafod gwyddoniaeth ein moroedd, eu profiadau o’r broses gynhyrchu a’r ffordd roedd gwyddoniaeth a darganfod yn rymoedd allweddol y tu ôl i’r gyfres Blue Planet II sydd wedi ennill gwobrau.  Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad am ddim hwn ar gael yma.

Dyma raglen lawn o weithgareddau Wythnos Wyddoniaeth Prydain y Brifysgol Agored:

Os hoffech ddod i un o’n digwyddiadau Arddangosfa Wyddoniaeth, gallwch gael manylion llawn am yr holl ddigwyddiadau ar ein tudalen digwyddiadau.

Mae Wythnos Wyddoniaeth Prydain yn ddathliad deg diwrnod o wyddoniaeth ar gyfer pobl o bob oed ledled y DU.  Cynhelir Wythnos Wyddoniaeth eleni rhwng 9 a 18 Mawrth 2018.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Aelod Cynulliad yn cefnogi galwadau newydd i reoleiddio cam-drin ar-lein yn erbyn merched, yn dilyn ymchwil

Mae ymchwil ar y cyd rhwng y Brifysgol Agored a Phrifysgol Stirling wedi datgelu hyd a lled cam-drin ar-lein yn erbyn merched.

15 Tachwedd 2018

Julia Gillard yn cael ei hanrhydeddu gan y Brifysgol Agored yng Nghymru

Ddoe, yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, cyflwynwyd gradd anrhydeddus i gyn-Brif Weinidog Awstralia, Julia Gillard gan y Brifysgol Agored yng Nghymru am ei chyfraniad at wasanaethau cyhoeddus.

19 Hydref 2018
Gweld pob un