Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Y Brifysgol Agored yn cychwyn dathliadau hanner canmlwyddiant

Y Brifysgol Agored yn cychwyn dathliadau hanner canmlwyddiant

David Allen, Louise Casella a David Blaney

Lansiodd y Brifysgol Agored ei dathliadau pen-blwydd yn 50 yn ddiweddar, yn ystod casgliad o arweinwyr prifysgolion.

Cynhaliodd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) ei gyfarfod cyhoeddus blynyddol yn swyddfa’r Brifysgol Agored yng Nghaerdydd. Yn dilyn hyn, aeth y Cyfarwyddwr Louise Casella ymlaen i annerch aelodau’r cyngor, a rhoi trosolwg o weithgareddau’r Brifysgol Agored yng Nghymru dros y 12 mis nesaf.

Sefydlwyd y Brifysgol Agored ym 1969 gan y prif Weinidog Harold Wilson. Ei weledigaeth oedd creu ‘Prifysgol yr awyr’, sef cysyniad uchelgeisiol o wneud addysg brifysgol yn agored i bawb.

Dros y 50 mlynedd ddiwethaf, yr ydym wedi ceisio gwneud addysg yn agored i bawb. Ond nid ydym wedi gorffen. Hyd at heddiw, rydym, yn gweithio ym mhob rhan o Gymru i gynyddu diddordeb mwy o bobl mewn addysg ac astudio gyda’r Brifysgol.”

I nodi ein pen-blwydd yn 50, mae gennym raglen ddigwyddiadau cyffrous ledled Cymru yn ystod y misoedd nesaf. Mae’r rhain yn cynnwys ein cyfres SgyrsiauAgored, darlithoedd cyhoeddus am ddim sy’n cyflwyno addysg i’n cymunedau, yn ogystal â chyfle i ddathlu gyda ni a rhannu eich straeon.

Louise Casella, Cyfarwyddwr, y Brifysgol Agored yng Nghymru

Ers hynny, mae dros 2 filiwn o bobl wedi astudio gyda’r Brifysgol Agored gan gynnwys 200,000 pobl yng Nghymru. Mae gan y Brifysgol 8000 o fyfyrwyr, ac mae bron chwarter yn dod o ardaloedd fwyaf difreintiedig Cymru.

Talodd David Allen, Cadeirydd CCAUC, teyrnged i waith y Brifysgol Agored yng Nghymru dros y 50 mlynedd ddiwethaf.

Ar ran CCAUC, dymunaf ben-blwydd hapus iawn i’r Brifysgol Agored yn 50. Dros ddegawdau o newid, mae’r brifysgol, gyda’i amgylchedd cefnogol ac arloesol, yn parhau i fod yn gyrchfan i fyfyrwyr o bob oed a chefndir.

Mae wedi bod yn bleser gweld y brifysgol yn tyfu ac esblygu dros y blynyddoedd. Wrth wneud hyn, mae hi wedi newid bywydau cannoedd o filoedd o bobl. Dymunwn bob llwyddiant parhaus i’r Brifysgol Agored yng Nghymru dros y pumdeg mlynedd nesaf, ac rwyf yn falch o’r rôl mae CCAUC wedi chwarae yn ei chynnal.

David Allen, Cadeirydd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

Bydd digwyddiadau i nodi pen-blwydd y Brifysgol Agored yn 50 yn cael eu dangos ar ein tudalen digwyddiadau.

 

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Business meeting

Baromedr Busnes y Brifysgol Agored 2019: Cymru

Niwed i fusnesau Cymru wrth i brinder rheolwyr greu bwlch sgiliau gwerth £155m

Mae prinder sgiliau yn costio dros £150 miliwn i sefydliadau Cymru, yn ôl adroddiad newydd sy'n monitro'r tirlun Busnes yng Nghymru a gweddill y DU.

9 Gorffennaf 2019
Earth from space

Rhyfeddodau cyfres Y Brifysgol Agored/y BBC 'The Planets' yn dod i Fannau Brycheiniog

Croesawodd Y Brifysgol Agored yng Nghymru a Dark Sky Wales westeion i Ganolfan Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ddydd Gwener diwethaf am ddigwyddiad am ddim yn seiliedig ar gyd-gynhyrchiad diweddar y BBC/Y Brifysgol Agored, The Pl

4 Gorffennaf 2019
Gweld pob un