Skip to content

Toggle service links

Y Brifysgol Agored yn cynnal digwyddiad ffoaduriaid ‘Sgyrsiau ar Draws Ffiniau’

Yn ddiweddar cynhaliodd Y Brifysgol Agored yng Nghymru arddangosfa a gweithdy i helpu i ddatblygu dealltwriaeth ddyfnach o fywydau ffoaduriaid yn Ewrop. Cafodd arddangosfa, darlith a gweithdy ‘Sgyrsiau ar Draws Ffiniau’ eu cynnal dros ddau ddiwrnod yn Abertawe ac roedd mwy nag 80 o bobl yn bresennol.

 Sgyrsiau ar Draws Ffiniau

 

Penderfynodd tri unigolyn o wahanol rannau o'r byd, a gyfarfu fel gwirfoddolwyr yng Ngwersyll Ffoaduriaid Pikpa yn ystod haf 2016, gydweithio i adrodd stori profiad y ffoaduriaid mewn ffordd newydd. Mae Marie Gillespie yn athro Cymdeithaseg gyda'r Brifysgol Agored sydd wedi cynnal gwaith ymchwil ar ffoaduriaid, ffonau clyfar a rhwydweithiau cymdeithasol; mae Elena Boukouvala yn actifydd perfformio, therapydd drama a symudiad a seicolegydd o Wlad Groeg ac mae wedi gweithio gyda ffoaduriaid ym mhob cwr o'r byd; ac mae Knut Bry yn ffotograffydd  adnabyddus o Norwy sydd wedi gweithio ar brosiectau gan gynnwys Water for All yn ogystal â ffotograffau o wersyll Pikpa. Penderfynodd Marie, Elena a Knut gydweithio ar arddangosfa a sesiwn weithdy er mwyn rhannu eu profiadau a gweithio gyda ffoaduriaid i'w helpu i rannu eu straeon.

 

Gwnaeth y digwyddiad cyntaf roi sylw i'r arddangosfa, sy'n cynnwys ffotograffau, fideos a barddoniaeth o wersyll ffoaduriaid Pikpa yn Lesvos (Gwlad Groeg). Yn dilyn hyn cafwyd cyflwyniad gan Marie Gillespie ar ffoaduriaid ifanc o Syria, ffonau clyfar a chyfryngau cymdeithasol, yn seiliedig ar ei gwaith ymchwil yng Ngwlad Groeg, Ffrainc a’r DU.  Heriodd yr Athro Gillespie stereoteipiau a gofynnodd gwestiynau pwysig ynglŷn â'r defnydd gorau o dechnolegau ffonau symudol, a'r bygythiadau posibl. Eglurodd hefyd sut y gallai ffôn symudol syml fod yn offeryn amhrisiadwy er mwyn creu celf – o ffotograffau, fideos a sain i farddoniaeth a blogiau. Mae'r cynnwys hwn, a rennir yn eang drwy sianelau cyfryngau cymdeithasol, ac a grëwyd ar y ffordd i gartref newydd, yn dangos ôl-troed teithiau ffoaduriaid.

 Sgyrsiau ar Draws Ffiniau

 

Canolbwyntiodd yr ail weithdy ar greu barddoniaeth a ffotograffau a dysgodd y cyfranwyr sut i olygu cynnwys graffeg ar gyfer cyfryngau cymdeithasol a chawsant eu cyflwyno i'r cyrsiau sydd ar gael ar lwyfan OpenLearn Y Brifysgol Agored. Gorffennodd y gweithdy gyda chinio a baratowyd gan y gymuned ffoaduriaid leol a dangoswyd ffilm fer Knut Bry a gafodd ei ffilmio yn y gwersyll ffoaduriaid.

Bydd yr Arddangosfa yn ymddangos yn Oriel Tate, Llundain ym mis Mawrth 2017 a bydd hefyd yn ymweld â Berlin a Pharis. Wrth i'r arddangosfa ymweld â mannau eraill, mae'n tyfu wrth i ffotograffau a cherddi eraill gael eu hychwanegu gan gyfranwyr.

 

 

Cyd-drefnwyd y gweithdai gan Grŵp Cymorth Ceiswyr Lloches Bae Abertawe, canolfan gymunedol Undod mewn Amrywiaeth, a’r Grŵp Menywod.

21/02/2017