Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Y Brifysgol Agored yn dod â Blue Planet i Gymru

Y Brifysgol Agored yn dod â Blue Planet i Gymru

Ar 28 Mawrth, cynhaliodd y Brifysgol Agored yng Nghymru ddarlith am ddim gyda dau academydd blaenllaw a weithiodd ar gyd-gynhyrchiad hynod lwyddiannus y BBC a’r OU, Blue Planet II. Fe siaradodd Dr Mark Brandon a Dr Phil Sexton â chynulleidfa o dros 200 o bobl yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd ynghylch eu profiadau o weithio ar y rhaglen, y wyddoniaeth y tu ôl i’r gyfres, a’r effaith anferth y mae’r rhaglenni wedi’i chael ar ymddygiad y cyhoedd ac ymwybyddiaeth amgylcheddol.

Mae Dr Brandon, eigionegydd pegynol, a Dr Sexton, palaeoeigionegydd, wedi treulio blynyddoedd yn gweithio mewn cefnforoedd ar hyd a lled y byd, gan gynnwys Antarctica, yr Iwerydd a’r Arctig. Roeddent yn rhan o dîm yr OU a weithiodd fel ymgynghorwyr academaidd ar Blue Planet II. Mae Dr Brandon hefyd wedi gweithio gyda Syr David Attenborough ar gydgynyrchiadau eraill, megis Frozen Planet a Coast.

Cynhaliwyd y digwyddiad gan y Brifysgol Agored yng Nghymru, mewn partneriaeth â Chymdeithas Ddysgedig Cymru. Cyflwynwyd y ddarlith gan Gyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru, Louise Casella.

Dywedodd Ms Casella: “Mae’r bartneriaeth rhwng yr OU a’r BBC yn bodoli ers amser maith ac mae wedi datblygu o greu rhaglenni teledu a ddangoswyd yn hwyr yn y nos i greu casgliad o raglenni arloesol, hynod lwyddiannus ar gyfer nifer o sianeli’r BBC.

“Roedd yn bleser gennym groesawu Dr Brandon a Dr Sexton i Gaerdydd i rannu eu gwybodaeth enfawr a’u profiadau hynod ddiddorol gyda ni. Fe gafodd Blue Planet II effaith sylweddol a gobeithiwn y bydd y ddarlith a’r gyfres yn ysbrydoli pobl i ddysgu mwy am ein cefnforoedd a’r wyddoniaeth sydd ynddyn nhw.”

Roedd y ddarlith yn rhoi sylw i’r gwersi y gallwn eu dysgu ar gyfer y dyfodol drwy astudio ein cefnforoedd, effaith y newid yn yr hinsawdd ar ein cefnforoedd a’r gadwyn fwyd, yr ymchwil wyddonol a oedd yn sail i’r rhaglenni, a’r effaith y mae’r gyfres wedi’i chael ar ein hymwybyddiaeth o blastigau a mathau eraill o lygredd.

Y ddarlith oedd y digwyddiad olaf mewn cyfres o weithgareddau a drefnwyd gan yr OU yng Nghymru fel rhan o Wythnos Wyddoniaeth Prydain gyda’r nod o ddangos sut y gellir astudio gwyddoniaeth y tu allan i’r labordy.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cytundeb newydd â'r Brifysgol Agored ar gyfer hyfforddiant athrawon

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi cael contract gyda Llywodraeth Cymru i ddarparu hyfforddiant athrawon rhan-amser a seiliedig ar waith.

7 Mawrth 2019

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn croesawu cynnydd mawr yn nifer y myfyrwyr rhan amser

Mae’r Brifysgol yng Nghymru wedi croesawu cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru o gynnydd 35% mewn nifer o fyfyrwyr rhan-amser israddedig yng Nghymru.

6 Chwefror 2019
Gweld pob un