Skip to content

Toggle service links

Y Brifysgol Agored yn dod â thelesgopau seryddol i fyfyrwyr yn eu cartrefi

Ers bron hanner canrif, mae'r Brifysgol Agored wedi bod yn datblygu'r dechnoleg ddigidol ddiweddaraf er mwyn gwella profiad dysgu myfyrwyr. Bydd agor ein telesgopau robotaidd newydd a reolir o bell, COAST a PIRATE yn rhoi'r cyfle i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn seryddiaeth a gwyddorau gofod weithredu telesgopau proffesiynol fel rhan o'u hastudiaethau, o'u gliniaduron, eu cyfrifiaduron personol a'u ffonau clyfar.

 “Telesgopau robotaidd COAST a PIRATE” / Credyd: Alan Cayless (Y Brifysgol Agored)Mae'r telesgopau robotaidd, sydd yn Observatorio del Teide ar ynys Tenerife, yn rhan o fenter gwerth £5.4 miliwn i ddatblygu Labordai OpenSTEM. Ariennir Labordai OpenSTEM 50% gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr ac maent yn cynnig “Rhyngrwyd Pethau Labordy”, sydd ar gael i fyfyrwyr dysgu o bell ar bob adeg.

Meddai Uwch-ddarlithiwr yn Ysgol y Gwyddorau Ffisegol, Dr Ulrich Kolb:

“Mae rhyfeddodau'r bydysawd bob amser wedi ysgogi dychymyg ac mae ein diddordeb yn eu hastudio wir wedi gwthio ffiniau beth rydym yn gallu ei gyflawni drwy arloesedd technolegol.

“Pam na ddylai myfyrwyr Y Brifysgol Agored allu cael yr un galluoedd a thechnolegau o gysur eu cartrefi ag ymchwilwyr o'u gweithleoedd? Rydym yn cynnig y cyfle i'n myfyrwyr gael mynediad at y cyfleusterau seryddol penigamp hyn yn un o'r safleoedd arsylwi gorau yn Hemisffer y Gogledd.”

Os hoffech gael tocynnau AM DDIM i'r agoriad ddydd Iau 6 Gorffennaf 2017, a gynhelir yn Y Brifysgol Agored yn Neuadd Walton, Milton Keynes, ewch i dudalen we Eventbrite.

Llun: “Telesgopau robotaidd COAST a PIRATE” / Credyd: Alan Cayless (Y Brifysgol Agored)

08/06/2017