Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Y Brifysgol Agored yn dod â thelesgopau seryddol i fyfyrwyr yn eu cartrefi

Y Brifysgol Agored yn dod â thelesgopau seryddol i fyfyrwyr yn eu cartrefi

“Robotic telescopes COAST and PIRATE” / Credit: Alan Cayless (The Open University)

Ers bron hanner canrif, mae'r Brifysgol Agored wedi bod yn datblygu'r dechnoleg ddigidol ddiweddaraf er mwyn gwella profiad dysgu myfyrwyr. Bydd agor ein telesgopau robotaidd newydd a reolir o bell, COAST a PIRATE yn rhoi'r cyfle i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn seryddiaeth a gwyddorau gofod weithredu telesgopau proffesiynol fel rhan o'u hastudiaethau, o'u gliniaduron, eu cyfrifiaduron personol a'u ffonau clyfar.

Mae'r telesgopau robotaidd, sydd yn Observatorio del Teide ar ynys Tenerife, yn rhan o fenter gwerth £5.4 miliwn i ddatblygu Labordai OpenSTEM. Ariennir Labordai OpenSTEM 50% gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr ac maent yn cynnig “Rhyngrwyd Pethau Labordy”, sydd ar gael i fyfyrwyr dysgu o bell ar bob adeg.

“Mae rhyfeddodau'r bydysawd bob amser wedi ysgogi dychymyg ac mae ein diddordeb yn eu hastudio wir wedi gwthio ffiniau beth rydym yn gallu ei gyflawni drwy arloesedd technolegol.

“Pam na ddylai myfyrwyr Y Brifysgol Agored allu cael yr un galluoedd a thechnolegau o gysur eu cartrefi ag ymchwilwyr o'u gweithleoedd? Rydym yn cynnig y cyfle i'n myfyrwyr gael mynediad at y cyfleusterau seryddol penigamp hyn yn un o'r safleoedd arsylwi gorau yn Hemisffer y Gogledd.”

Dr Ulrich KolbMeddai Uwch-ddarlithiwr yn Ysgol y Gwyddorau Ffisegol, :

Os hoffech gael tocynnau AM DDIM i'r agoriad ddydd Iau 6 Gorffennaf 2017, a gynhelir yn Y Brifysgol Agored yn Neuadd Walton, Milton Keynes, ewch i dudalen we Eventbrite.

Llun: “Telesgopau robotaidd COAST a PIRATE” / Credyd: Alan Cayless (Y Brifysgol Agored)

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

OL Cymru

Adnoddau dysgu am ddim ar gyfer Cymru ddwyieithog

Mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gweithio mewn partneriaeth i ddarparu adnoddau ar-lein yn Gymraeg a Saesneg er mwyn i ddysgwyr roi cynnig ar rywbeth newydd, gwella eu sgiliau neu flasu cwrs Addysg Uwch.

18 Rhagfyr 2017
Y Brifysgol Agored Yn Penodi Cyfarwyddwr Newydd Yng Nghymru

Y Brifysgol Agored Yn Penodi Cyfarwyddwr Newydd Yng Nghymru

Bydd Louise Casella, sydd â phrofiad helaeth o arweinyddiaeth strategol mewn addysg uwch, gan gynnwys uwch swyddi yng Nghymru, yn cychwyn yn ei swydd yn y Flwyddyn Newydd.

 

13 Rhagfyr 2017
Lansio Cwrs OpenLearn Er Mywn Cylch O Ddyled Ymysg Oedolion Ifanc

Lansio cwrs OpenLearn er mywn cylch o ddyled ymysg oedolion ifanc

Mae Ysgol Fusnes Y Brifysgol Agored wedi cynllunio cwrs newydd er mwyn mynd i'r afael â phroblem dyled gynyddol ymysg oedolion ifanc, fel rhan o fenter sy'n hyrwyddo addysg cyllid personol ledled y DU.

23 Tachwedd 2017
Gweld pob un