Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Y Brifysgol Agored Yn Penodi Cyfarwyddwr Newydd Yng Nghymru

Y Brifysgol Agored Yn Penodi Cyfarwyddwr Newydd Yng Nghymru

Y Brifysgol Agored Yn Penodi Cyfarwyddwr Newydd Yng Nghymru

Mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi penodi Cyfarwyddwr newydd ar gyfer Y Brifysgol Agored, Cymru.

Bydd Louise Casella, sydd â phrofiad helaeth o arweinyddiaeth strategol mewn addysg uwch, gan gynnwys uwch swyddi yng Nghymru, yn cychwyn yn ei swydd yn y Flwyddyn Newydd.

Ar hyn o bryd mae hi’n ymgynghorydd annibynnol a rheolwr dros dro, ond yn fwyaf diweddar bu’n Ddirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr Wrecsam. Datblygodd ei gyrfa ym Mhrifysgol Caerdydd, lle bu’n arwain ystod o wasanaethau proffesiynol a bu’n Gyfarwyddwr Datblygu Strategol am dros wyth mlynedd.

Roedd yn aelod o Adolygiad Addysg Uwch Llywodraeth Cynulliad Cymru yn 2008, a gwasanaethodd ddwywaith fel aelod etholedig Cyngor CBI Cymru. 

Yn y Brifysgol Agored yng Nghymru, bydd Louise yn gyfrifol am ddarpariaeth y Brifysgol ledled Cymru, gan gydweithio â rhanddeiliaid allweddol gan gynnwys Llywodraeth Cymru, HEFCW, myfyrwyr, cyflogwyr ac undebau llafur.

Dywedodd Mrs Casella: “Rwy’n credu’n gryf yng ngrym prifysgolion i weddnewid bywydau unigolion a’r cymunedau a wasanaethant. Mae’r Brifysgol Agored wedi bod ar flaen y gad wrth greu cyfleoedd ers bron i 50 mlynedd ac mae’n fraint aruthrol cael y cyfle i arwain gwaith y brifysgol yng Nghymru.

“Edrychaf ymlaen at adeiladu ar yr enw da rhagorol sydd gan y Brifysgol Agored a’i llwyddiannau wrth ddarparu addysg rhan amser o bell i bobl sy’n dymuno dysgu wrth iddynt ennill cyflog o bob rhan o Gymru.” 

Dywedodd Peter Horrocks, Is-ganghellor y Brifysgol Agored, “Rwyf wrth fy modd fod Louise yn ymuno â thîm y Brifysgol Agored. Mae ganddi lwyddiannau arbennig ar lefel uchaf addysg uwch yng Nghymru. Bydd Louise yn gaffaeliad eithriadol wrth i ni weddnewid ein hunain i fod yn brifysgol wirioneddol ddigidol gyntaf, gyda budd ein myfyrwyr wrth wraidd popeth a wnawn.”

 

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Y Brifysgol Agored yn dod â Blue Planet i Gymru

Ar 28 Mawrth, cynhaliodd y Brifysgol Agored yng Nghymru ddarlith am ddim gyda dau academydd blaenllaw a weithiodd ar gyd-gynhyrchiad hynod lwyddiannus y BBC a’r OU, Blue Planet II.

9 Ebrill 2018
Louise Casella

System ariannu newydd yn cynnig cyfle mawr i ddysgwyr rhan amser

Louise Casella, Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru, yn esbonio sut y gallai’r cymorth ariannol newydd ar gyfer myfyrwyr newydd a fydd yn dechrau o fis Medi 2018 wneud gwahaniaeth mawr i’r nifer o bobl sy’n astudio rhan amser yng Nghymru

4 Ebrill 2018
Gweld pob un