Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Y Brifysgol Agored Yn Penodi Cyfarwyddwr Newydd Yng Nghymru

Y Brifysgol Agored Yn Penodi Cyfarwyddwr Newydd Yng Nghymru

Y Brifysgol Agored Yn Penodi Cyfarwyddwr Newydd Yng Nghymru

Mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi penodi Cyfarwyddwr newydd ar gyfer Y Brifysgol Agored, Cymru.

Bydd Louise Casella, sydd â phrofiad helaeth o arweinyddiaeth strategol mewn addysg uwch, gan gynnwys uwch swyddi yng Nghymru, yn cychwyn yn ei swydd yn y Flwyddyn Newydd.

Ar hyn o bryd mae hi’n ymgynghorydd annibynnol a rheolwr dros dro, ond yn fwyaf diweddar bu’n Ddirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr Wrecsam. Datblygodd ei gyrfa ym Mhrifysgol Caerdydd, lle bu’n arwain ystod o wasanaethau proffesiynol a bu’n Gyfarwyddwr Datblygu Strategol am dros wyth mlynedd.

Roedd yn aelod o Adolygiad Addysg Uwch Llywodraeth Cynulliad Cymru yn 2008, a gwasanaethodd ddwywaith fel aelod etholedig Cyngor CBI Cymru. 

Yn y Brifysgol Agored yng Nghymru, bydd Louise yn gyfrifol am ddarpariaeth y Brifysgol ledled Cymru, gan gydweithio â rhanddeiliaid allweddol gan gynnwys Llywodraeth Cymru, HEFCW, myfyrwyr, cyflogwyr ac undebau llafur.

Dywedodd Mrs Casella: “Rwy’n credu’n gryf yng ngrym prifysgolion i weddnewid bywydau unigolion a’r cymunedau a wasanaethant. Mae’r Brifysgol Agored wedi bod ar flaen y gad wrth greu cyfleoedd ers bron i 50 mlynedd ac mae’n fraint aruthrol cael y cyfle i arwain gwaith y brifysgol yng Nghymru.

“Edrychaf ymlaen at adeiladu ar yr enw da rhagorol sydd gan y Brifysgol Agored a’i llwyddiannau wrth ddarparu addysg rhan amser o bell i bobl sy’n dymuno dysgu wrth iddynt ennill cyflog o bob rhan o Gymru.” 

Dywedodd Peter Horrocks, Is-ganghellor y Brifysgol Agored, “Rwyf wrth fy modd fod Louise yn ymuno â thîm y Brifysgol Agored. Mae ganddi lwyddiannau arbennig ar lefel uchaf addysg uwch yng Nghymru. Bydd Louise yn gaffaeliad eithriadol wrth i ni weddnewid ein hunain i fod yn brifysgol wirioneddol ddigidol gyntaf, gyda budd ein myfyrwyr wrth wraidd popeth a wnawn.”

 

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Aelod Cynulliad yn cefnogi galwadau newydd i reoleiddio cam-drin ar-lein yn erbyn merched, yn dilyn ymchwil

Mae ymchwil ar y cyd rhwng y Brifysgol Agored a Phrifysgol Stirling wedi datgelu hyd a lled cam-drin ar-lein yn erbyn merched.

15 Tachwedd 2018

Julia Gillard yn cael ei hanrhydeddu gan y Brifysgol Agored yng Nghymru

Ddoe, yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, cyflwynwyd gradd anrhydeddus i gyn-Brif Weinidog Awstralia, Julia Gillard gan y Brifysgol Agored yng Nghymru am ei chyfraniad at wasanaethau cyhoeddus.

19 Hydref 2018
Gweld pob un