Skip to content

Toggle service links

You are here

  1. Hafan
  2. Y Brifysgol Agored Yn Penodi Cyfarwyddwr Newydd Yng Nghymru

Y Brifysgol Agored Yn Penodi Cyfarwyddwr Newydd Yng Nghymru

Y Brifysgol Agored Yn Penodi Cyfarwyddwr Newydd Yng Nghymru

Mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi penodi Cyfarwyddwr newydd ar gyfer Y Brifysgol Agored, Cymru.

Bydd Louise Casella, sydd â phrofiad helaeth o arweinyddiaeth strategol mewn addysg uwch, gan gynnwys uwch swyddi yng Nghymru, yn cychwyn yn ei swydd yn y Flwyddyn Newydd.

Ar hyn o bryd mae hi’n ymgynghorydd annibynnol a rheolwr dros dro, ond yn fwyaf diweddar bu’n Ddirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr Wrecsam. Datblygodd ei gyrfa ym Mhrifysgol Caerdydd, lle bu’n arwain ystod o wasanaethau proffesiynol a bu’n Gyfarwyddwr Datblygu Strategol am dros wyth mlynedd.

Roedd yn aelod o Adolygiad Addysg Uwch Llywodraeth Cynulliad Cymru yn 2008, a gwasanaethodd ddwywaith fel aelod etholedig Cyngor CBI Cymru. 

Yn y Brifysgol Agored yng Nghymru, bydd Louise yn gyfrifol am ddarpariaeth y Brifysgol ledled Cymru, gan gydweithio â rhanddeiliaid allweddol gan gynnwys Llywodraeth Cymru, HEFCW, myfyrwyr, cyflogwyr ac undebau llafur.

Dywedodd Mrs Casella: “Rwy’n credu’n gryf yng ngrym prifysgolion i weddnewid bywydau unigolion a’r cymunedau a wasanaethant. Mae’r Brifysgol Agored wedi bod ar flaen y gad wrth greu cyfleoedd ers bron i 50 mlynedd ac mae’n fraint aruthrol cael y cyfle i arwain gwaith y brifysgol yng Nghymru.

“Edrychaf ymlaen at adeiladu ar yr enw da rhagorol sydd gan y Brifysgol Agored a’i llwyddiannau wrth ddarparu addysg rhan amser o bell i bobl sy’n dymuno dysgu wrth iddynt ennill cyflog o bob rhan o Gymru.” 

Dywedodd Peter Horrocks, Is-ganghellor y Brifysgol Agored, “Rwyf wrth fy modd fod Louise yn ymuno â thîm y Brifysgol Agored. Mae ganddi lwyddiannau arbennig ar lefel uchaf addysg uwch yng Nghymru. Bydd Louise yn gaffaeliad eithriadol wrth i ni weddnewid ein hunain i fod yn brifysgol wirioneddol ddigidol gyntaf, gyda budd ein myfyrwyr wrth wraidd popeth a wnawn.”

 

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Hoffech chi roi cynnig ar fod yn seryddwr? Dyma'ch cyfle

Mae tîm o seryddwyr o'r Brifysgol Agored a sefydliadau academaidd eraill* yn lansio prosiect gwyddoniaeth dinasyddion rhyngwladol i ganfod beth yw'r 30 miliwn a mwy o wrthrychau unigryw sydd wedi'u darganfod yn y gofod.

17 Hydref 2018

Ymchwil myfyrwyr ar Hanes Cymru bellach ar gael ar-lein

Mae ymchwil i hanes Cymru gan fyfyrwyr Y Brifysgol Agored bellach ar gael am ddim ar-lein am y tro cyntaf erioed.

28 Awst 2018
Gweld pob un